Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscenter har genomfört en studie som visar att D-vitaminbrist under graviditeten ökar risken för att barnet får adhd. Också generna, rökning och sociala faktorer kan höja sannolikheten för adhd, skriver Åbo universitet i ett pressmeddelande.

Forskningschefen Andre Sourander säger att D-vitaminbrist är ett problem speciellt bland invandrare i Finland. Han anser att rapporten kan ha betydande effekter för hälsan på samhällelig nivå.

– Den är studien är det starkaste beviset för att låg D-vitaminnivå kan ha ett samband med barnens koncentrationssvårigheter, säger Sourander i pressmeddelandet.