Engström sysslar mest med autismhandledning i olika former med klienter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och mental träning för alla.

Hon säger att mental träning är något som alla mår bra av, för det är en form av friskvård. Vi mår som vi tänker och genom att förändra en negativ tanke till något positivt, eller ett mål att fokusera på, så ger det flera ringar på vattnet.

Engström säger att negativa tankar under en lång tid kan leda till att kroppen börjar må dåligt också.

– Allting är kopplat, sinnet påverkar kroppen, kropp och själ hör ihop, säger Engström.


Genom samtal och genom att lyssna på vilka behoven är  kartlägger Engström tillsammans med individen målsättningar och möjliggör en förändring. Men problematiken är ofta mångfacetterad kring barn och ungdomar inom autismspektrat.

Behoven ser väldigt olika ut i dagis eller skolmiljön, jämfört med hemmiljön. Därför är det viktigt att arbeta med individens sociala nätverk.

I sin stuga på gården tar Engström emot de kunder som vill träffas i en avslappnad miljö.


När Engström bildade företaget var hon den enda i Österbotten som sysslade med autismhandledning. Beroende på individen och familjen kan det behövas handledning där hemma, i skolan, eller så kan Engström ta emot personen hemma hos sig där hon byggt upp en avslappnad miljö. 

– Vi hittar fungerande lösningar i vardagen för att underlätta vardagspusslet för familjen. Man måste tänka på vad som är behovet bakom beteendet. Och för det finns det inget färdigt recept, så jag får vara kreativ för att hitta det som funkar för barnet och hela familjen. Oberoende problem finns det alltid möjligheter, det är bara en inställningsfråga, säger Engström.

Det viktiga är att bygga på styrkorna, tillägger Engström. För svårigheterna är individen mycket medveten om.

– Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett osynligt handikapp. Ser du dåligt så får du glasögon, bryter du benet så blir du gipsad och får kryckor. För barn med NPF syns det inte på individen utan ofta på beteendet. Då gäller det att ta reda på behovet bakom beteendet, säger Engström.


Engström tycker om att lära sig nya saker och att jobba med sig själv genom personlig utveckling och mental träning. Ju mera Engström lär sig om de tangerande teknikerna och använder terapierna till sin verksamhet, desto mera har hon märkt att hon är bra på vissa saker hon inte själv visste om att hon var bra på.

En av de färdigheterna är att organisera tillsammans med andra inom branschen. Tidigare i mars ordnade Engström en föreläsning på Ritz, dit hon bjöd in Fredrik Praesto att tala om hypnos. Det var första gången som han besökte Finland och det kom många intresserade dit. 

– När vi lever i ett ständigt uppkopplat och allt mera stressigt samhälle behövs nya sätt att hantera vår vardag och att förebygga och hantera stressen. Verktyg för det finns att hämta inom mentala träningen och olika former av avslappningstekniker.


Engström tycker det är viktigt att vara närvarande i samtal med varandra, för att man ska känna att man blir sedd och hörd. Det är viktigt att tänka på hur man bemöter varandra.

– Jag vill bemöta alla på ett kärleksfullt sätt.

Engström är till och med så passionerad över det hon gör så det ibland spiller över en gnutta passion i vardagen.

– Jag kan till och med föreslå när jag träffar någon på kaffe om de vill göra en övning. Bland annat för att de själva ska hitta lösningar på det de funderar på och för att få en förändring till stånd. Jag vill hjälpa till och så tycker jag så mycket om det jag gör. Det är inte hur man har det, utan hur man tar det.

Artikeln publicerades i Kommunbladet den 19 mars. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som utges av HSS Media.