Iskmosunden är fyra vattendrag i Korshom: Iskmo sund, Skatasund, Strömsund och Vekasund. På onsdag ska resultaten i rapporten "Iskmosundens naturekonomiska förundersökning och restaureringsplan 2014, UPI", presenteras. Rapporten handlar om hur man kan förbättra vattenkvaliteten. – Problemen är eutrofieringen eller försurningen, syresättningen och växtligheten, säger Ola Österbacka, sekreterare i Föreningen Iskmosunden och ordförande för UPI:s styrgrupp. Under ett år har det undersökts vattenkvalitet, sediment, fiskbestånd, vegetation, fågelbestånd och bottenfauna. Det som belastar vattnen är dikningen från skog och åkrar, kalhuggningen, lågt vattenstånd och sjögräs. I slutrapporten förslår Olli-Matti Kärnä åtgärder för att förbättra tillståndet i vattendragen, exempelvis genom muddring, ytluftare som syresätter vattnet och höjning av vattenståndet i Iskmo sund. Rapporten ska presenteras på onsdag klockan 18 i Alskathemmet. Föreningen Iskmosunden hoppas att både fritids- och fastboende ska möta upp och diskutera åtgärderna.