– Vi hade planerat in ett besök nu under våren. Men det får vänta ännu, säger Magnus Backlund, rektor för Rejpelt skola.

Flera av eleverna tycker att det ska bli kul att få fler klasskamrater och en ny skola. Det finns fördelar med mindre skolor som de varit lokaliserade i tidigare. Men det finns också fördelar med större skolor.

Magnus Backlund är rektor på Rejpelt skola.

När Backlund intervjuat några elever om deras förväntningar så instämmer de i fördelarna. "Vi kommer att vara fler elever där”, "det bästa blir att få träffa gamla kompisar” och "att det finns en nybyggd skola” är några av kommentarerna.

Elevernas kommentarer

 • Rejpelt skola:

 • Kasper Mannil, 11 år, årskurs 5
 • Vad tycker du skall bli det bästa med den nya skolan? Kanske att det finns fler klasskamrater där.
 • Vad tror du kommer att vara den största skillnaden med den nya skolan? Mycket mera folk.
 • Juni Moring, 12 år, årskurs 5
 • Vad tycker du skall bli det bästa med den nya skolan? Att man får träffa gamla kompisar.
 • Vad tror du kommer att vara den största skillnaden med den nya skolan? Att vi kommer att vara så många där.
 • Felicia Järn, 11 år, årskurs 5
 • Vad tycker du skall bli det bästa med den nya skolan? Kanske att det finns flera klasskamrater där och en ny byggd skola.
 • Vad tror du kommer att vara den största skillnaden med den nya skolan? Att det är mycket flera elever där.
 • Koskeby skola:
 • Natalie Eklund, 10 år, årskurs 3
 • Vad tycker du att ska bli det bästa med att få flytta till den nya skolan? Skolan är nyare och större och har bättre luft.
 • Vad tror du kommer att vara den största skillnaden med den nya skolan? Högstadie-elever kommer också att vara där, men det kommer nog att gå bra det också. Skolan är mycket större än vad den är nu.
 • Elliot Salonen, 8 år, årskurs 1
 • Vad tycker du ska bli det bästa med den nya skolan? Det ska bli roligt för skolan är större och man får nytt klassrum och ny pulpet.
 • Vad tror du kommer att vara den största skillnaden med den nya skolan? Det kommer nog att vara att det känns som du flyttat från ett hem till ett annat hem. Det kommer säkert dofta annorlundare och att du kommit till ett jättenytt ställe.

 

Distansundervisningen har varit omtyckt. Det var en omställning som kom över en natt, men på Rejpelt skola har man sedan tidigare varit van vid digitala verktyg. Det enda nya är videokonferenserna.

– Förstås är det inte samma sak som att träffas i klassrum, men i brist på bröd så äter man limpa, som man brukar säga, säger Backlund.


Annika Ohlis, rektor på Koskeby skola, säger att man gärna hade förberett eleverna på flytten, men att gå över till distansundervisning har varit en utmaning i Koskeby också.

– Det var tvära kast från när- till distansundervisning. Men eleverna anpassade sig bra och jobbade duktigt på nya sätt, säger Ohlis.

Annika Ohlis är rektor på Koskeby skola.

När det kommer till skolflytten är förväntningarna höga både hos lärare och elever. Det blir annorlunda, men Ohlis tror det blir jättebra. Eleverna ser fram emot den nya skolan, för de har fått se när den byggts upp på sidan om den gamla.

– Det blir bra med nya lokaler och nya sätt att jobba från och med hösten. Lite annorlunda blir det, skolgården är ju inte i slutgiltigt skick när vi börjar. Men skolan är i skick och det är huvudsaken, säger Ohlis.


Koskeby skola har haft en del gemensamma friluftsaktiviteter med Rejpelteleverna.

– Så de kommer delvis att få nya klasskompisar, men också träffa gamla kompisar. Båda delarna tror jag nog att kommer bli riktigt bra, säger Ohlis.
 

Artikeln publicerades i Kommunbladet 14 maj. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som utges av HSS Media.