Säckinsamlingen har långa anor och har arrangerats sedan 1975. Under den här tiden har 4H samlat in närmare 40 miljoner kilo plast, varav 673 ton i fjol.

Till insamlingen mottas Yaras gödselsäckar, gödselpallarnas huvor, Hankkijas fodersäckar och Hankkijas, Lantmännen Agros, Lantmännen Feeds, Raisioagros, Peltosiemens och Tilasiemens utsädesstorsäckar.

– Producenterna vill kanske ha bort de här säckarna så snabbt som möjligt. Det här är ett behändigt sätt att göra det på, säger Chatarina Doktar, verksamhetsledare för Vörånejdens 4H. 


Säckar samlas in i hela landet under tiden maj till augusti. Jordbrukarna hämtar de tomma säckarna till 4H-föreningarnas insamlingsplatser, som finns i så gott som varje kommun. Omkring 150 föreningar runt om i Finland deltar i säckinsamlingen med sammanlagt cirka 200 insamlingsplatser.

Yara står för transporten av säckarna från insamlingsplatserna till Lassila & Tikanojas produktionsanläggningar där de återvinns.

– I Vörå är de flesta producenter vana vid att det här ordnas, så de kommer med säckarna på egen hand. Men vi kan också hämta dem, säger Doktar. 

 

I Vörå är det en handfull 4H-medlemmar som samlar ihop säckarna, vilket kan vara en bra chans för ett första sommarjobb. 

År 2020 vill Finland svenska 4H i Rejäl handling-kampanjen speciellt uppmärksamma ungdomarnas möjlighet till sommarjobb. Som ungdomsorganisation har 4H ansvar för att dra sitt strå till stacken för att sysselsätta ungdomar.

– Ungdomarna får viktig arbetserfarenhet och för många är det ett första sommarjobb. Speciellt så här i undantagstider är ungdomar bekymrade kring framtiden och möjligheterna till sommarjobb. På många orter är säckinsamlingen en möjlighet för ungdomarna att tjäna egna pengar, säger organisationschef Aino Tonttila från Suomen 4H-liitto.

Doktar ser möjligheter med detta. 

– Det här kunde vara till nytta för de medlemmar som är 15 år och har traktorkörkort. Det finns flera i sommar som inte har fått sommarjobb på grund av pandemin, då kan man åka med traktorn sin och samla upp säckarna och få en liten slant för det. Många bäckar små gör en stor å, som man brukar säga, säger Doktar. 


Vissa producenter kanske tänker att de inte orkar lämna in säckarna och slänger dem med annat skräp på gården. Men avfallshanteringen kostar, i motsats till säckinsamlingen. En sak som Doktar uppmanar producenterna i år att vara extra noggranna med är vilka säckar som slängs. 

– Vi får mycket insamlat, och det är jag nöjd över, producenterna vet att vi samlar in dem och det är super. Men det finns sådana som kommer med säckar som vi inte tar emot. Det tar bort från den övriga verksamheten vi annars skulle kunna ha.

– Har vi mycket olika balplastar måste vi betala för att föra dem till återvinningen. De pengar vi skulle fått från det går då till Stormossenkostnader i stället för till barnen. Det är lite synd.

Artikeln publicerades i Kommunbladet den 9 juli. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som utges av HSS Media.