Mais Sweidan är ny vikarierande servicerådgivare och hoppas att hon med sin bakgrund kommer sänka tröskeln för alla kunder att ta kontakt. Sweidan har nyligen börjat sitt arbete men märker redan att intresset ökat. 

– Det har varit mycket info att ta in och mycket att lära sig. Men det har varit roligt. Jag var för några veckor sedan i Vörå och då kom många kunder för att tala. Det var många kända ansikten. Jag jobbade i Oravais tidigare, och känner många av de som också studerar på Norrvalla, säger Sweidan.


Sweidan ersätter Petra Winberg, som jobbat inom organisationen sedan 2013. Hon höll till på Oravais bibliotek och i Vasa. Men under den tiden hade kunderna svårt att hitta dit och att det var svårt att nå ut med informationen. Till sist insåg man att det var många av deras kunder som kom till Norrvalla tack vare integrationsutbildningen.

Därför rörde man sig dit var kunderna fanns i stället för att de skulle försöka hitta dem.

– Och nu när vi har en arabisktalande person tror jag att kunderna vågar komma på annat sätt då många får tala sitt eget modersmål, säger Winberg. 


De vanligaste frågorna som kunderna på Welcome Office har brukar handla om byråkratiska ärenden. Det rör sig mycket om medborgarskapsansökningar. Över hälften av besökarna har flyktingbakgrund, så då behövs ofta stöd och hjälp med skrivandet av olika ansökningar.

– Det är helt annat med internationella studerande eller såna som är här på grund av arbete. De har kanske en eller två frågor och tackar sedan för sig. De med flyktingbakgrund däremot kan ha många frågor och vet inte heller vad de vill fråga. Vi måste genom diskussion komma fram till vad de vill ha hjälp med, säger Winberg.


En nästan lika stor andel av kunderna som har flyktingbakgrund är de som kommit med en familjemedlem till Finland antingen som flykting eller som gift sig med en finländare.

– Det kan också finnas problem som man inte kan prata om i familjen som bekymmer i äktenskap. Man kan fundera kring sina rättigheter, vad man ska göra, och känna sig väldigt ensam om det blir några problem, säger Winberg.

Sweidan kommer att försöka finnas tillgänglig varje tisdag på Norrvalla. Det är inte bara studerande utan alla som behöver hjälp i kommunen eller förbipasserande som får titta in till Welcome office. Även företag som behöver anställa utländsk arbetskraft och behöver information om tillståndsärenden kan få hjälp från Welcome Office.

"Jag kom från Jordanien till Finland, så jag vet hur allt det här fungerar när man själv behöver hjälp."

 

Winberg tror att det kommer att hjälpa när Sweidan tar över och kunderna kan se att det är en person precis som dem som är ny i Finland som kan hjälpa dem. 

– Jag känner till tjänsterna och systemet. Det är bekanta saker. Jag kom från Jordanien till Finland, så jag vet hur allt det här fungerar när man själv behöver hjälp, säger Sweidan. 


Welcome Office hoppas på att många kunder kommer att ta vara på chansen. Welcome Office för inget register på sina kunder så man kan komma dit och vara helt anonym eller papperslös.

– De som har en svår situation eller inte litar på myndigheter kan veta att det finns ett ställe där man kan komma med sina bekymmer, säger Winberg. 


Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som utges av HSS Media.