Utbildningen har varit mycket populär med över 100 sökande till 20 platser, skriver Novia i ett pressmeddelande.

Masterutbildningen ger verktyg för att leda och bedriva förändring och utveckling inom sitt eget område. De studerande utvecklar sin kompetens inom digitalisering, ledarskap, kommunikation och affärskunnande. Studierna under hösten passar utmärkt att kombinera med heltidsarbete.

Studierna består av 60 studiepoäng fördjupade studier samt examensarbetet som omfattar 30 studiepoäng. Examensarbetet utförs som ett utvecklingsarbete för arbetsgivaren, för det egna företaget eller som ett forskningsarbete.