På fredag utlyste Helsingfors stad som första stad i Finland klimatnödläge. Med det säger man sig erkänna sitt ansvar att minska sitt klimatavtryck och markera att det är bråttom. I ett pressmeddelande säger man från staden att man vill vara en av världens ledande städer i kampen mot klimatkrisen. 

– Helsingfors kämpar inte mot klimatförändringen bara för att det är ekonomiskt vettigt utan framförallt för att det är vårt ansvar att rädda planeten för kommande generationer, säger borgmästare Jan Vapaavuori i pressmeddelandet. 

Målet är att staden ska vara klimatneutral till 2035. Det ska man uppnå genom att minska sina utsläpp med 80 procent från nivåerna 1990 och resterande del klimatkompenserar man för. Målsättningen gäller alla direkta utsläpp inom stadens gränser. 

Över 1 000 kommuner runt hela världen har utlyst klimatnödläge.