På den tiden var det relativt vanligt med mindre antennandelslag. Dessa andelslag såg alltså till rent praktiskt att det byggdes ett kopparnät som man kunde skicka signalen via.

– Det har med tiden fusionerats med andra mindre andelslag. Kopparnätet kopplades från Bodholmen till bland andra Ånäs och Eljasus, säger Thomas Holm, från OCA.

För drygt tio år sedan började fibertekniken ta över allt mer och 2016 togs beslutet att tillsammans med JNT grunda ett nytt bolag, Bridge Network Oravais AB som skulle förse Oravaisborna med fiberanslutningar. Fibernätet byggdes i rask takt och sen monterades det gamla uttjänta kopparnätet ned.

– De flesta som var anslutna till andelslagets nät gick över till fibernätet, säger Holm.


Thomas Holm, styrelseordförande för OCA.

Runt 500 hus är anslutna till Bridge Networks nät. I husbolagen har inte efterfrågan varit lika stor ännu, säger Holm.

– Det kommer i etapper, säger Holm.

Tack vare att den största delen av Bridge Networks nät är nedgrävt så har inte de kraftiga stormarna påverkat deras kunder i någon större utsträckning.

– Vi har faktiskt klarat oss bra. Upp till 95 procent av vårt nät finns under jorden. Vid berg har man inte kunnat göra det, så där är det luftburna kablar i stället.


Holm är styrelseordförande för OCA som sköter om kabel-tv-distributionen. Andelslaget driver tv-centralen som förser Oravaisborna med ett stort utbud av tv-kanaler, medan JNT står för internetkapaciteten och telefonin.

I praktiken är det Holm som gör det praktiska som krävs. Han drivs nämligen av eget intresse och han har både studerat och jobbar inom data.

– Hela tv-centralen, som många andra system i dagens läge, styrs digitalt. Klart ska det dras en del kablar emellanåt, så då får jag arbeta fysiskt.


Trenden i samhället har ändrats, tillägger Holm. Det är allt mindre vanligt med antennandelslag. Ofta vill man ha ett större telebolag som sköter om allting. Men fördelar hittas i båda lösningarna.

– Fördelen med ett antennandelslag är att du har en större bestämmanderätt. Dessutom så sätts prisnivån enligt det faktiska behovet. Det finns inget behov av att göra vinst, det gör ett större bolag och det är det de lever på.

OCA tar med andra ord det pris som signalen kräver.

Bridge Networks fibernät är utbyggt så det täcker hela Oravais centrum medan JNT:s eget fibernät täcker bland annat Vörå centrum.

Under den senaste tiden har det varit nybyggen som behövt en anslutning. Exempelvis nya bostadsområdet vid Malmhagen har ett hus som redan är inkopplat. Holm konstaterar att det ännu går bra att ansluta sig till fibernätet.

– Vanligtvis när bostadsområden byggs så planerar man allt från el och vatten till fiber så att allt kan dras på en gång.


En sak är klar och det är att Oravaisborna får ta del av en av landets bästa internetuppkopplingar. 300 Mbit/s nedladdningshastighet och 300 Mbit/s uppladdningshastighet klarar av det mesta och lite till.

– Det hör till toppskiktet i hela Finland, säger Holm.


Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och som ges ut av HSS Media.