Det är begagnade mattor som nu rullas ut vid Storvikens skola. De fanns tidigare på Wasa Football Cups plan vid Krutkällarvägen och fritidsavdelningen beslutade att köpa dem i slutet av förra året. Planen blir 96 gånger 60 meter, och blir med andra ord inte en riktigt fullstor fotbollsplan. – Den är inte tillräckligt stor för liga­n eller mästerskapsserien. Planen lämpar sig för matcher i division tre och lägre och givetvis också j­uniormatcher och all träning, Jari Kiveliö, arbetschef på fritidsverkets underhållsavdelning. Ungefär hälften av planen är nu täckt med konstgräsrullar. Monteringen sköts av en firma från Soini. En maskin lyfter de två ton (2 000 kilogram) tunga rullarna på plats med hjälp av en truckgaffel som seda­n byts ut mot en grävskopa. Med hjälp av den rullas mattorna ut till hela sin längd. Finjusteringe­n görs med en annan maskin. Den har också en truckgaffel med taggar på undr­e sidan. Med taggarna griper maskinen tag i mattan och drar den rätt. Rullarna är numrerade så att markeringarna ska hamna rätt. Det hela påminner lite om att mönsterpassa tapeter. I det här fallet är mönstret till all sköns tur så väldigt komplicerat. Eftersom mattan är begangnad blir det en del lappande här och där. När alla rullar är utbredda och justerade kant mot kant ska fogarna tätas. Det görs med lim som har två komponenter, en limdel och en härdare. Allra sist ska mattan borstas. Det är för att fyllningen, ett slags gummigranulat, nu ligger i högar. De ska jämnas ut. Fogarna är många och långa. Konstgräsplanen omges av ett nytt och stadigt stängsel som är cirka två meter högt. I vardera kortänden av planen är stängslet kompletterat med ett nät som når uppskattningsvis tio ­meter högt. Marken under konstgräsmattan består av stenkross, grus, flygaska och fint grus. – Något totalt massabyte har inte gjorts, säger Jari Kiveliö. Totalt massabyte innebär att all jord, allt organiskt material, byts ut mot krossmaterial och grus. En sådan operation i det här fallet ­hade blivit allt för dyrt, enligt Jari Kiveliö. Någon tjälisolering har heller int­e gjorts. – Men det är konstaterat att den här planen inte brukar påverkas av tjälen. Mattan beräknas vara lagd och ­fogarna tätade och limmade om en vecka eller så, enligt dem som utför jobbet. När det är klart återstår monteringen av belysningen. Det blir sex lyktstolpar med lampor som kan regleras beroende på användning. Konstgräsplan används inte på vintern. Någon isbana blir det alltså inte och den kommer inte heller att plogas. Men enligt Jari K­iveliö kan planen utnyttjas så fort snön s­mälter. När beslutet om köpet av konstgräsmattan fattats var frågan på vilken plan den skulle monteras. Tre alternativ jämfördes, grusplanen vid Radiovägen i Melmo, den i A­lkula och Storviken. Storviken drog det längsta s­trået tack vare tjälförhållandena, men också för att skolan visade intresse för den. En fördel med att ha konstgräs­planen vid skolan är att det finns färdiga omklädningsrum för dem som använder planen. Planen sköts och hyrs ut av Vasa stads fritidsavdelning.