Hur mår unga som går i skolan efter ett märkligt coronaår då ingenting varit riktigt som vanligt? Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten tillsammans med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi undersöker det här. 

Undersökningen pågår till sportlovets slut och du som vill delta hittar den här.

Vi vill bland annat att du berättar om hur du mått under det senaste året och om du upplever att ditt liv har förändrats av coronapandemin eller inte. 

Så här svarar några barn och ungdomar:

"Roligt med distans i våras! Tråkigt att kunna leka bara med egna klassen på rasterna. Tråkigt att inte kunna hälsa på mormor."
Pojke, 12 år eller yngre

"Man får inte leka med andra fast man bara har lite ont i halsen eller är snorig."
Flicka, 12 år eller yngre

"Man blir mer lessen av att vara hemma mycket."
Flicka 13–15 år

"Skola är faktiskt jätteroligt när man har kompisar, men om man är ensam så är det helt skit."
Pojke, 13–15 år

"Att inte ha någonting speciellt att se fram emot tycker jag tär på mig och på mina kompisar. Det är det nog det jobbigaste."
Flicka 16–17 år

"Under pandemin är det mycket jobbigt att inte ha någon att prata med om studierna. Man känner sig ensammast i världen om att inte kunna förstå saker i skolan och har heller ingen att prata med."
Kvinna, 18–20 år


Vi är också intresserade av vad föräldrar och vårdnadshavare tänker om barnen och deras välbefinnande i skolan. Har du barn i grundskolan eller på andra stadiet och vill delta hittar du undersökningen här.

Två enkäter om ungas mående

  • HSS Medias tidningar Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi undersöker hur elever och studerande mår med hjälp av två enkäter. Den ena enkäten riktar sig till elever och studerande och den andra till föräldrar.
  • Du hittar undersökningen för elever och studerande här. Undersökningen för föräldrar hittar du här.
  • Den 7 april ordnas ett webbinarium om välbefinnande, mobbning och elevers och studerandes psykiska hälsa i skolan.
  • Före webbinariet lyfter tidningarna ämnena och enkätresultaten i artiklar och reportage.
  • Satsningen är en fortsättning på seminarierna "Ingen mobbning" och "Alla ska få må bra" som arrangerades 2019.