En bro över Kvarken är absolut nödvändig, tycker 30 procent av de 1400 läsare som redan svarat på vår enkät. Nästan lika många, 29 procent, tycker bron är helt onödig.

Vad tycker du? Och vilket av alternativen tycker du är bäst och sämst?

Svara på enkäten. Du hittar frågorna här .