Lokalt 7.8.2013

Sura jordar räddas med precisionskemi

De är de bördigaste åkermarkerna, men också Finlands största miljöproblem. Sulfatjordar orsakar sura vattendrag och fiskdöd, men på Risöfladan utanför Vasa utvecklas nu en lösning för att rädda miljön och bevara jordbruket.

Rainer Rosendahl och Sten Engblom jobbar tillsammans i projektet Precikem där kemister, geologer, dräneringstekniker och jordbrukare samarbetar för att hitta lösningen på sura åkrar.
Precikem testar en metod där olika typer av kalk blandas med vatten som sedan används för att bevattna åkern underifrån. Balogum Lukmon Abiodum, studerande från Yrkeshögskolan Novia blandar till suspensionen som används.

Läs webbnyheterna för endast 13,90 € /månad

Ingen bindningstid, du bestämmer när du läst färdigt.

VBL Digital 13,90 € /månad Jag är redan prenumerant