Projektet och skrivtävlingen "Ung 2021" drog igång i april och nu, sju månader senare, är tävlingen avgjord.

Sammanlagt 170 bidrag kom in. Bidragen anonymiserades före juryn tog del av dem, för att garantera att läsningen och bedömningen skulle bli så objektiv som möjligt. Juryn har inte vetat varken namn, kön eller exakt ålder på skribenten – enbart inom vilken ålderskategori bidraget skickades in.

Juryn bestod av representanter från HSS Media, Förlaget, Unga scenkompaniet, Läsambassadörerna och Skrivande skola/Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. 

Projektet och skrivtävlingen "Ung 2021"

  • Startade med en enkätundersökning i april 2021, vars syfte var att ta reda på hur ungdomar i Svenskfinland upplever och upplevt coronatiden och att vara ung 2021. Under hela projektets gång gjordes intervjuer som berör ungdomars liv.
  • Samtidigt startade skrivtävlingen "Ung 2021", som arrangerats av HSS Media, Förlaget, SÖU, Skrivande skola/Svenska modersmålslärarföreningen i Finland, Centret för livslångt lärande, Läsambassadörerna och Unga Scenkompaniet.
  • Formen, genren och längden var fri. Det övergripande temat var detsamma som projektets namn: hur det är att vara ung år 2021.
  • Tävlingen delades in i tre kategorier: 13–16 år, 17–20 år och 21–25 år.
  • Juryn läste bidragen anonymt.
 

Eftersom skrivtävlingen delades in i tre kategorier kommer vi också att presentera en vinnare i gången: en på måndag, en på tisdag och en på onsdag. Varje dag presenteras också två hedersomnämnanden. 

Vinnarna får varsin Iphone 11. Dessutom har en telefon lottats ut bland alla resterande deltagare. De skribenter som får ett hedersomnämnande vinner varsitt bokpaket med fina titlar från Förlaget. 

Före årets slut kommer också ett digitalt tidsdokument att publiceras. Detta kommer att innehålla alla vinnarbidrag och hedersomnämnanden, men också många av de andra bidragen som kom in. Denna produkt fungerar som en dokumentering av den märkliga tid vi lever i. Håll utkik på våra kanaler!