Antalet personer som söker utkomststöd av Vasa stad ökade förra året jämfört med året innan, säger socialarbetare Sonja Sulkakoski. -Största orsaken är arbetslöshet. När den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen tar slut kommer de hit. Människor skuldsätter sig också allt mer och om det händer någonting överraskande, till exempel en svår sjukdom kan ens personliga ekonomi rasa. Då vänder sig folk till oss. Att utkomststöden har ökat förvånar inte diakonen Lena Streng på Vasa svenska församling. - Det kommer hela tiden nya personer som ber om hjälp av oss. Största orsaken är ekonomin även om det finns andra problem bakom. En del är intresserade av matkassen som vi delar ut. Hon nämner att de närmare hundra människor som stod i matkön på måndagen när Vasa Mathjälp delade ut mat visar att människor har det ekonomiskt svårt. Vissa kommer först till kyrkan och då lotsar diakonen personen vidare till socialtjänsten och säger att hen kan komma tillbaka till dem om problemen fortsätter. - Fattigdom är ett aktuellt problem i samhället, men ofta syns det problemet med en fördröjning hos oss, eftersom människor kommer hit när den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen tar slut. Institutet för hälsa och välfärd (THL) kom förra veckan ut med sin rapport där de konstaterar att de som lever på ekonomiskt minimum har ökat från 3,9 procent år 2011 till 4,3 procent år 2013. Hälften av dem är under 30 år. Till grundtryggheten räcknas bland annat FPA:s arbetslöshetsunderstöd och förmåner på grund av sjukdom, arbetsoförmåga och ålderdom eller om man fått barn. De här stöden kompletteras av bostadsbidrag och utkomststöd.