Tidningarna Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten finns kvar och fortsätter utkomma som tidigare. Lokalbevakningen fortsätter på alla orter. Resultatet av samarbetsförhandlingarna blev att högst 24 personer sägs upp. I praktiken blev det 17. Elva tjänster försvinner från den gemensamma redaktionen som en följd av samarbetsförhandlingarna. Tre journalister sägs upp i Karleby och fyra i Jakobstad. En går i pension. Dessutom tillsätts inte tre obesatta tjänster, en av dem finns i Vasa. – Uppsägningarna är en trist konsekvens av vår ekonomiska verklighet och jag lider med dem vi tvingats säga upp, säger ÖT:s tf. chefredaktör Henrik Othman. Jonas Brunnström, journalistfackets ordförande i Jakobstad, är bedrövad. – Det som gör dagen extra dyster är insikten om att alla redaktionella uppsägningar sker på ÖT. Tyvärr har vi ingen "pappa betalar-modell" i vår koncern och siffrorna talar ett tydligt språk. Men vi har fortfarande kvar vårt uppdrag gentemot våra läsare och det jobbet forsätter, säger han. Också i Vasa är stämningen tryckande efter dagens besked. – För varje journalist som faller bort betyder det att kontaktytan till det omgivande samhället minskar. Vi är kollegor i en gemensam redaktion och det som händer i norr påverkar också oss i Vasa. Det är bittert, säger Vasabladets förtroendeman Viveca Dahl. Nyhetsbevakningen av Karlebyregionen ska förändras till följd av den minskade bemanningen. Redigeringen och ombrytningen, som tidigare utförts i Vasa och Jakobstad, centraliseras nu till största delen till Vasa. – Vi förändrar organisationen för att så många som möjligt ska leverera ett bra innehåll i fortsättningen även om vi totalt sett blir färre på redaktionen, säger Vasabladets chefredaktör Niklas Nyberg. Henrik Othman i Jakobstad håller med: – Fokus måste i ännu högre grad ligga på det våra läsare främst frågar efter, lokala nyheter. Ska vi skära ned på bevakningar är det inte där det ska ske. Bland annat slås sportavdelningarna ihop, likaså kulturavdelningarna. HSS Medias vd Svante Wahlbeck säger att det är en kamp mot klockan att utveckla nya affärsmodeller när de gamla inte ger tillräckliga intäkter. – Tyvärr drabbas personalen när pengarna tar slut. Nu tar vi tar steg tillbaka och satsar på det läsarna vill ha, det vill säga lokala nyheter. Vi siktar på ett positivt resultat 2016. Fyra tjänster försvinner från privatmarknad och fem tjänster från företagsmarknad. Annonsförsäljningen fortsätter på alla orter, men styrs från Vasa, Jakobstad och Närpes. HSS Media tar i bruk ett nytt ekonomiskt rapporteringssystem i år. Det kommer att medföra uppsägningar av den administrativa personalen. De sista uppsägningarna verkställs senast inom maj-månad.