Nu är det dags. I slutet av september, vecka 38, kommer historiken "Berättelser om Byjin" från tryckeriet. Boken, som samlar historier från Strandbyn, Oppegåålin, Öurstranden och Bodholmen i Oravais, ges ut av Strandbyns byaråd.

Det har varit ett intensivt arbete. Då föreningen grundades fanns tanken om en historik, men 2016 började det verkliga arbetet med att producera historiken. 

– Vi ville ta tillvara de gamla historierna. Det finns väldigt många äldre som har fina berättelser om de här områdena, säger Gunilla Jusslin, som varit byarådets ordförande och som nu är en del av historikens redaktion. 

– Oravais by med kyrka, prästgård, administration, gravgård, hamn och de ursprungliga femton hemmanen växte fram i slutet av medeltiden i det område som man i dag kallar Strandbyn. De andra delarna av Oravais är yngre och byarna har ofta uppstått genom till exempel hemmansutflyttning på till exempel 1700-talet, säger Barbara Strand-Blomström, en annan medlem av redaktionen. 

Barbara Strand-Blomström och Gun-Viol Elenius.


Redaktionen har arbetat flitigt med att samla in berättelser, planera boken och skriva ner historierna. 

– Det har inte funnits någon byahistorik för de här områdena. Därför har vi försökt täcka in dessa. Det finns en byahistorik över området vi kallar Kyrkbyn, där kyrkan finns från slutet av 1700-talet, och också om andra byar i gamla Oravais kommun, så vi har försökt täcka in dessa så att ingen ska lämnas utanför, säger Strand-Blomström. 

Vad är det för berättelser ni samlat ihop? 

– Det är fakta och lokala berättelser om livet på området. Förstås är det beroende på vilka som skrivit och varit med men vi borde ha täckt det mesta, säger Strand-Blomström. 

– Tyvärr har många äldre hunnit gå bort som vetat det mesta som någon kunde veta om Byjin, hemmanen och släkterna som levt här, säger Jusslin. 

Gunilla Jusslin.


Målet för redaktionen är att spara historierna till eftervärlden. 

– Allt hör ihop. Också livet i en liten by i Österbotten påverkas av världshändelserna. När man läser, studerar äldre tider märker man hur emigration, krig, svåra tider, sjukdomar, arbetsliv och teknisk utveckling påverkat människorna i byjin, säger Strand-Blomström. 

Hon påpekar att vi i dag också lever i en dramatisk tid, men: 

– Visst var det dramatiskt förr också. 

Det intressanta är att många nyinflyttade hört av sig till gruppen. De vill veta historierna om det område de nu bor i, säger de. Även de som flyttat bort, till exempelvis Sverige, USA eller Australien, har hört av sig. 

Historierna i boken sträcker sig från 1300-talet fram till modern tid. 1900-talet är ändå i stor fokus, säger de. 

Berättelser om Byjin

  • Boken är en historik om Strandbyn, Oppegåålin, Öurstranden och Bodholmen.
  • Utgivare: Strandbyns byaråd rf.
  • Redaktion: Stefan Björklund, Gun-Viol Elenius, Stefan Gustafsson, Bengt Häggblad, Gunborg Jakobsson, Gunilla Jusslin, Anders Karls, Barbara Strand-Blomström, Sven Thors, Göran Westerlund, Björn Wörlund.
 

Det är många människor som bidragit. 

– Många har svårt för att skriva i dag. Texter ska läsas genom, ändras, partier läggas till och tas bort. Man läser genom texterna, skriver om, ändrar och tar bort. Det finns också mycket som måste kontrolleras, som fakta, årtal och namn, som också kan stavas på olika sätt, säger Strand-Blomström. 

Så det är en bok som framkommit på talko? 

– Ja, på ett sätt kan man säga det. Några av oss har läst, kontrollerat och även skrivit stora mängder med text. Mycket arbete. Men det är skönt att det nu är rott i land, säger hon. 


En sak som lyfts upp i boken är historien om den första kyrkan som låg där gravgården ligger sedan 1500-talet. På slutet av 1700-talet byggdes nuvarande Oravais kyrka. 

Stefan Björklund, som själv byggt en miniatyr av den gamla kyrkan, har skrivit om den – och om byakrogen som låg vid vägen till kyrkan. 

– De brukade slinka in där för att ta en styrketår inför gudstjänsten. Då råkade det sig som så att de kunde vara lite högljudda och stökiga, så då fick de sitta i skampålen som straff, säger han. 

Söndagen den 2 oktober klockan 14–18 ordnar gruppen en tillställning på Tallåsen där boken finns till salu.