Alla former rörelse lönar sig och redan några minuters motion per gång ger hälsovinster. Det slår uppdaterade motionsrekommendationer fast. 
 
Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten vill nu kartlägga hur läsarnas motionsvanor ser ut. Det material vi samlar in kommer att användas i det journalistiska arbetet där vi vill belysa motion ur olika synvinklar. 

Vi undrar bland annat hur ofta du motionerar i veckan, vilken motionsform du föredrar och om du följer ett träningsprogram just nu. 

Du kan svara på enkäten här.