Enligt biodlarförbundet ska man helst ta bisvärmarna i förvar eftersom bina inte har tillräckligt många naturliga platser där de kan bygga bo i Finland. Bina har inlett sin svärmning och den pågår ända till slutet av juli. Det betyder att den äldre drottningen lämnar samhället tillsammans med arbetsbina och några drönare. Bina flyger bort från kupan för att föröka sig, för att söka efter mer plats och för att bilda ett nytt bisamhälle. Bisamhället bildar oftast ett klot av hundratals eller till och med tusentals bin då de svärmar. Enligt förbundet beter sig de svärmande bina lugnt eftersom de inte har ett eget bo att försvara. Bisvärmen flyger ofta i kluster och landar ibland på trädens grenar. En lista på biodlare som gärna samlar in svärmande bin och tar dem i förvar finns på biodlarförbundets hemsida www.mehilaishoitajat.fi.