I morgon onsdag börjar arbetet med att reparera två viadukter över Förbindelsevägen i Vasa.

Det handlar om viadukten vid Roparnäs och Melmovägens viadukt. I båda fallen är det bropelarna som ska repareras, säger arbetsplatschef Herman Kenkkilä vid MPV-Infrarakenne.

– Saltet har ätit på pelarna, så vi ska helt enkelt riva bort den gamla betongen och lägga dit ny, säger han.

Själva byggarbetet börjar ändå inte direkt i morgon. Till en början gäller det för Kenkkilä och hans arbetare att ställa i ordning arbetsplatsen.

– Vi sätter bland annat upp varningsskyltar. Hastighetsbegränsningen sänks också direkt till 50 kilometer i timmen, säger han.

Då reparationsarbetet väl kommit i gång, under medlet av april, kommer trafiken över viadukterna begränsas till en fil åt gången. Trafiken på Förbindelsevägen påverkas inte desto mera förutom hastighetsbegränsningen, säger Kenkkilä.

Arbetet ska vara klart i september.

– Vi önskar att trafikanterna ska visa förståelse och tålamod, och att de orkar sänka hastigheten då de kör förbi vägbygget, säger Kenkkilä.