I dokumentationen finns en ansökan till statsrådet och utredningar till strålsäkerhetscentralen STUK. I dokumenten ingår en utförlig beskrivning av projektet, organisationsplaner och hur man uppfyller säkerhetskraven. Den mest akuta bilagan till utredningen är ändå om Fennovoima kan visa att EU-andelen av ägandet är minst 60 procent. Den tilltänkta inhemska storägaren, statsägda Fortum, har ännu inte gett besked om bolaget tecknar en 15 procents andel eftersom man ännu inte kommit överens med Ryssland om att köpa in sig i vattenkraftsproduktionen i Karelen. Fennovoima har inte uttalat sig om ägandet, men meddelar att ansökan lämnas in inom utsatt tid. Om ansökan lämnas in och ägararrangemangen godkänts behandlas tillståndet i 18 till 24 månader innan bygget på Hanhikiviudden i Pyhäjoki kan inledas.