Förutsättningen för att Fortum skulle delta i projektet var de nya arrangemangen kring vattenkraft i Ryssland. Bolaget har ännu inte lyckats slutföra vattenkraftprojektet. Näringsminister Olli Rehn (C) ordnar en presskonferens i dag. Fennovoima bör lämna in sin bygglovsansökan senast klockan 16.15.