Kronoby lågstadieskolor lär ha deltagit i Stafettkarnevalen i över 40 år – dock inte i år. Enligt en diskussion i Facebook-gruppen Nedervetil idag beror det på att pengarna saknades, vilket har väckt en viss förtrytelse.

Martin Ahlskog, styrelsemedlem i IK Myran, hör till de kritiska, men när ÖT ringer upp vill han inte kommentera saken. I diskussionen på Facebook menar Ahlskog dock att det handlar om att Kronoby kommun underbudgeterat bildningsväsendet och då får man lov att prioritera de lagstadgade uppgifterna.

Frågar man bildningschef Ida Kronholm handlar det om andra prioriteringar.

– Vi har satsat mycket på friluftsaktiviteter det här läsåret, bland annat en gemensam friluftsdag för alla lågstadieelever. Dessutom ordnade vi en gemensam skolidrottsdag för alla skolor i kommunen.

– Vi ville prioritera aktiviteter som alla elever kan delta i och uppmuntra alla elevers motionsvanor efter pandemiåren.

– I Stafettkarnevalen deltar några få elever och man får egentligen inte gallra. De som vill delta ska få göra det.

Beslutet att välja bort Stafettkarnevalen fattades i samråd med de tre rektorerna i Centralskolan, Terjärv skola och Nedervetil skola.

– Ådalens skola ville delta i karnevalen och eleverna hade hjälpt till med att samla in pengar för det.

Ida Kronholm tycker att diskussionen på Facebook blivit lite väl dramatisk. Alla skolor deltar inte i Stafettkarnevalen, påpekar hon.

– Grannkommunerna deltar till exempel inte med alla skolor.

– Det är också tråkigt att den här diskussionen uppstår efteråt. Om skolorna riktigt gärna hade velat delta i karnevalen skulle vi ha ordnat det. Men ingen uttryckte något missnöje innan.

Ida Kronholm säger att hon inte har något emot löpning och att hon självklart förstår de elever som tränar och gärna vill delta i Stafettkarnevalen. Men i år valde man att göra så här.

Något beslut om hur det blir nästa år har inte fattats, men bildningschefen säger att Kronobys lågstadieskolor antagligen deltar då.

Tanken om att delta vartannat år får understöd av Terjärv skolas rektor Camilla Vesala. Från Terjärv skola brukar bara femman och sexan delta i Stafettkarnevalen och om man deltar vartannat år får alla chansen en gång.

– Det är klart att det var en besvikelse att Stafettkarnevalen föll bort, men någon värre katastrof var det inte, säger Vesala.

Centralskolans rektor, Mats-Erik Käld, säger att skolan deltagit de flesta, men inte alla år i Stafettkarnevalen. Karnevalen är en fantastisk upplevelse, och en guldkant i tillvaron, men ofta är det samma elever som gynnas.

– För en del elever kan Skolmusik vara den där guldkanten. Där har vi inte heller deltagit alla gånger.

Det viktigast är att den grundläggande verksamheten fungerar och om timresursen är knapp tär guldkanterna på undervisningen, påpekar Käld.

– Tillika är det oerhört viktigt att alla får känna att vi bjuder på det där lilla extra.

Ingen förälder har tagit kontakt med Mats-Erik Käld om Stafettkarnevalen. Inte heller har skolans Hem och skolaförening diskuterat saken.