– Det här är som ett slag på käften mot mig som hela livet har sysslat med att värna om naturen oavlönat, pläderar mannen i tingsrätten innan han döms. Brottet uppdagades av en slump när mannen medverkade i TV-programmet Strömsö. En observant TV-tittare tyckte att fågeln som hängde i mannens vedskjul såg ut som en snatterand och gjorde en polisanmälan. I polisförhör redogjorde mannen sedan i detalj för hur han skjutit fågeln med ett hagelgevär under andjakten i augusti 2013. Mannen vidhöll dock – och vidhåller fortfarande – att fågeln var en gräsand, trots att Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet undersökt bilder på kadavret och kommit fram till att det rör sig om en snatterand. – De som påstår att jag skjutit en snatterand vet inte vad de talar om för jag har skjutit en gräsand, säger mannen. Mannen är en erfaren jägare och ser sig som något av en expert inom artbestämning. Enligt honom har forskarna misstagit sig eftersom bildkvaliteten var dålig och kadavret gammalt och deformerat. – Jag vet med hundra procents säkerhet att det var en gräsand för jag har hanterat 7-800 andfåglar under min karriär… De här så kallade experterna har suttit och sett på dåliga bilder från ett mörkt vedlider. Gräsänder kan också se annorlunda ut i verkligheten än i böcker, förklarar mannen och förser rätten med bilder på gräsänder. Mannen ifrågasätter även att det var han som sköt fågeln, något som han inte gjorde i polisförhöret. Han resonerar att det inte med säkerhet går att utesluta att fågeln som hans hund hämtade ur vassen hade skjutits av någon annan. Tingsrätten finner att fågeln var en snatterand. Påståendet om att någon annan kan ha skjutit anden finner rätten inte trovärdigt utan anser att detta är en efterhandskonstruktion från mannens sida. Rätten anser att mannen förfarit enbart oaktsamt och dömer honom till 20 dagsböter samt till att förverka fågelns värde till staten. Han ska totalt betala 752 euro. Mannen har anmält missnöje med domen.