Har du något att säga?

Skriv en insändare.

Skriv insändare
Det här är en argumenterande text. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Folkbildningen har gjort de nordiska länderna bäst i världen – men nu går utvecklingen i motsatt riktning.

Regeringen vill i sitt program stärka demokratin, delaktigheten och förtroendet i samhället, men planerar samtidigt nedskärningar för fritt bildningsarbete med totalt 25 miljoner euro. För studiecentralernas del innebär det en nedskärning på 39 procent, och sammanlagt en halv miljon människor i Finland skulle beröras. Möjligheten för föreningarna att bedriva sin utbildnings- och bildningsverksamhet skulle minska märkbart.

"Den breda verksamheten skapar stor nytta på samhälls- och individnivå."


Den utbildning som studiecentralerna driver är unik och svarar mot samhällsrelevanta behov. Tillsammans med föreningslivet stärker studiecentralerna välmåendet, demokratin och delaktigheten i samhället. Vi gör det genom lärandeaktiviteter – kurser, studiecirklar, föreläsningar och evenemang – som riktar sig till frivilliga och anställda till exempel inom frivilliga brandkåren och scoutrörelsen. Den breda verksamheten skapar stor nytta på samhälls- och individnivå.

Med de planerade nedskärningarna förlorar vi inte bara kunskap och bildning. Vi riskerar också att kraftigt försämra förutsättningarna för föreningslivet och för de ideellt aktiva på svenska i Finland. SFV:s studiecentral och Förbundsarenan med dess medlemmar hoppas att beslutsfattarna inser betydelsen av fortsatta resurser till inkluderande och demokratistärkande bildningsverksamhet.