En ny generation av marthor har tagit över Marthaföreningen i Vörå. Det är en entusiastisk grupp.

– Marthaföreningen i Vörå har funnits i 120 år. Den nya styrelsen strävar efter att förvalta föreningens anor på bästa möjliga sätt och föra traditionen vidare till kommande generationer, säger Solveig Nykvist, ordförande.

Styrelsen har som mål att arrangera aktiviteter en gång i månaden. I oktober blir det en inspirationskväll med handarbete som tema.

– Vi hoppas att vi får välkomna en gästföreläsare som kan ge inspiration på olika områden, som stickning, virkning, smyckestillverkning och liknande. Vi hoppas att kvällen blir välbesökt, säger Heidi Klemets.

Den 18 november firas klädbytardagen nationellt. Syftet med dagen är att genom klädbyten sätta kläder i rotation och samtidigt uppmärksamma problemet med textilavfall. Marthaföreningen i Vörå ordnar dagen vid Hotell Central i Vörå. Då har man möjlighet att lämna in upp till tio klädesplagg och ta med sig nya kläder hem.

– Alla överskottskläder doneras till välgörenhet. Samma dag kommer även en föreläsning att hållas av Maria "Mia" Holm från Restyle i Vasa. Hon ska prata om klädvård, säger Nykvist.

När julen närmar sig kommer Emilia Still att leda en pysseldag för barnfamiljer.

Styrelsen för Vörå Marthaförening. Övre raden: Heidi Klemets, Sofia Hjortman och Emilia Still. Nedre raden: Ulrika Södergård, Solveig Nykvist och Jenny Sinisalo.

Allt som föreningen arrangerar är öppet för allmänheten, inte bara medlemmar. Styrelsen säger att alla, oberoende av ålder eller kön, är välkomna att delta i föreningens aktiviteter och evenemang. På Marthaföreningens sociala medier finns mer information.

Marthaförbundet bildades 1899 som en följd av det ökande behovet av att utbilda kvinnor i hushållskunskaper och förbättra deras sociala och ekonomiska ställning i samhället. Det ursprungliga syftet är lika aktuellt i dag. Sloganen är "En bättre värld en vardag i taget".

Förbundet arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsstil och för att utbilda och stödja folk i vardagen, till exempel i matlagning, kost och ekonomi.

Under senare år har förbundet lagt ännu större fokus på hållbarhet och miljömedvetenhet.

Styrelsemedlemmarna trivs i föreningen och säger att de har stor nytta och glädje av att vara medlemmar.

– Då jag flyttade till Vörå hade jag stor glädje av Marthaföreningen. Genom den fick jag kontakt med andra i kommunen, säger Jenny Sinisalo, sekreterare.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.