När barnen kommer till Maxmo Kyrkoby skola på morgonen doftar det ofta mat. I köket står Birgitta Knutar och förbereder lunchen. I dag blir det tortilla.

– Jag tror Maxmo Kyrkoby skola är rätt ensam om kökspersonal som tillreder egen tacosås från grunden, säger rektor Malin Pensar.

Knutar kallas Gitta och är ny i huset. Tidigare jobbade hon som kock i Särkimo skola, men när skolorna slogs samman flyttade hon med till Maxmo. Maxmo Kyrkobys skolkök har varit utdelningskök i många år, men nu kokas det mat där igen. Pensar säger att barnen verkligen uppskattar Knutars hemlagade mat.

– Det här läsåret har vi ändrat lunchrutinerna i skolan. Tidigare åt de äldre eleverna i klassrummen men nu får alla äta i matsalen, säger Pensar.

Matsalen är så liten att inte alla ryms samtidigt, men skolan löste det genom att starta skoldagen lite tidigare och ha en förlängd matrast.

– Då kan vi ha två matturer, först en för de yngre eleverna och sedan en för de äldre. Eleverna får då en rast som är lite längre varje dag. En bonus blev att eleverna under matrasten har dubbelt så mycket skolgård att använda, eftersom alla inte har rast samtidigt då.

Eleverna uppskattar Birgitta Knutars mat.

Mycket annat har förändrats sedan höstterminen startade i augusti. Med eleverna från Maxmo skärgård har skolan vuxit. Varje morgon kommer två minibussar med elever från skärgården. Det är roligt med fler elever, tycker Noah Nyman, Sibel Eklund och Ronja Lundberg

– Jag har fått nya kompisar, säger Sibel Eklund, som tidigare gick i Särkimo skola.

Skolan var liten redan före sammanslagningen. Nu är det så fullt att det inte finns någon kvadratmeter över. Förskolan har flyttat till daghemmet på andra sidan vägen för att skoleleverna ska få plats.

– Utan barackerna skulle vi inte ha en chans att rymmas. Vi har 75 elever i år och har blivit en så stor skola att vi inte har bara sammansatta klasser.. Det är första gången i Maxmo Kyrkoby skolas historia, säger Pensar.

Malin Pensar var rektor i Särkimo skola tidigare.

Det finns planer på en ny byggnad.

– För tillfället saknar vi en plats inomhus där vi alla ryms att samlas, en egen gymnastiksal och en tillräckligt stor matsal där alla elever kan äta tillsammans.

Det börjar bli trångt i Maxmo Kyrkoby skola så det finns planer på en ny byggnad.

Trots att det är trångt i skolan verkar det råda en familjär stämning bland eleverna.

Pensar vill lyfta fram Hem och Skola som har fått ny energi i höst. Engagerade föräldrar har många fina idéer om hur Hem och skolas verksamhet kan utvecklas. Som rektor har hon också ett tydligt mål.

– Jag vill arbeta för att skolan ska vara en naturlig del av samhället och byn, och inte bara en isolerad plats där barnen är. Jag hoppas vi ska kunna samarbeta med hemmen och med bygden, säger Pensar.

I oktober bjuds föräldrar in till att följa med undervisningen i klasserna. Genom skolans Instagramkonto maxmo_skola kan man ta del av glimtar ur skolvardagen i Maxmo Kyrkoby skola.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.