När Anton Österholm fick jobbet som bibliotekspedagog packade han sina väskor och flyttade till Vörå. Han sökte tjänsten efter att han avslutat sina studier.

– Jag är utbildad historielärare, säger Österholm, som är född och uppvuxen i Solf i Korsholm.

Intresset för historia och berättelser föddes tidigt då familjen ofta diskuterade historia i hemmet. Det som verkligen väckte hans intresse var när han i skolan fick lära sig om grekisk mytologi. När kommunen ledigförklarade tjänsten som bibliotekspedagog tyckte Österholm att tjänsten var vad han sökte.

Nu, efter att ha jobbat i tre månader, har han hunnit bli varm i kläderna. Som bibliotekspedagog kommer han framför allt att fungera som en förebild som uppmuntrar barn och unga att läsa böcker.

När Anton Österholm fick jobbet som bibliotekspedagog flyttade han till Vörå.

– Jag trivs mycket bra eftersom jag får ta egna initiativ och resa runt till kommunens bibliotek och träffa människor. Jag tycker att arbetet blir roligare hela tiden ju mer jag lär mig om biblioteksvärlden.

Österholm föredrar att läsa fantasy och nämner bland annat Tolkiens böcker och "Sagan om is och eld" som sina favoriter. Givetvis läser han också en del historia eftersom det är hans stora intresse. Genom arbetet har han fått bekanta sig med många nya genrer.

– För tillfället läser jag mycket ungdomslitteratur för att lära mig mer om barns och ungas böcker.

Det finns oroande undersökningar som pekar på att läskunnigheten håller på att sjunka i Finland. Det finns inga snabba lösningar för att få bukt på problemet. Det kräver samarbete, säger Österholm.

– Det är ingenting som skolan och biblioteken kan lösa ensamma. Föräldrarnas engagemang är minst lika viktigt.

Det är speciellt unga pojkar som läser mindre och mindre. I och med att Österholm själv är man hoppas han att han ska kunna fungera som förebild och inspirerar unga pojkar att läsa. Österholm har uppfattningen att man i Vörå ändå har en bra grund att stå på. Hälften av alla boklån i Vörå utgörs av barn- och ungdomsböcker.

– Det finns ett intresse för läsning bland kommunens yngre invånare. Men jag skulle gärna se att fler pappor kom med sina barn till biblioteken, för ofta kommer barnen med sina mammor.

De flesta barn introducerar till litteratur genom sagor, vilket är jättebra. Men föräldrarna behöver fungera som förebilder och läsa egna böcker. Då inspireras barn att läsa själva. Om föräldrar är oroade över att deras barn inte visar intresse för litteratur att man ska vara lyhörd och lyssna på barnen, säger Österholm.

– Det kan hända att barnen ännu inte har hittat en författare eller genre som de tycker om. Det är precis som med filmer och musik, allt passar inte alla.

Anton Österholm säger att man i Vörå kommun har en bra grund att stå på. Hälften av alla lån är barn- och ungdomsböcker.

Det finns en oskriven regel om att man måste slutföra en bok även om man inte gillar den. Det är ett tankesätt som kan skippas. Istället kan tänka som många gör med tv-serier, om man inte gillar de första avsnitten så ser man inte heller alla säsonger.

– Man ska ge en bok en chans, men om man har läst en fjärdedel av boken och inte fastnat är det helt okej att avbryta för att läsa något annat.

Huvudsaken är att man läser.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.