2023 handlade i huvudsak om rivning. Nu har renoveringen av simhallen vid Norrvalla gått in i nästa fas: återuppbyggnad.

– Nu monteras de bärande konstruktionerna och det börjar snart vara klart, säger Jan Östman, teknisk direktör i Vörå kommun, och Anders Dahlbäck, ekonomichef på Folkhälsans Fastigheter och vd för FAB Norrvalla.

De beskriver rivningsarbetet som krävande.

– Det tog sin tid. Omkring 80 procent har rivits ut. I princip är det bara bassängbottnarna, ytterväggarna och taket som lämnats kvar.

Ska tas i bruk i december

Renoveringen inleddes i april och börjar småningom vara halvvägs. Helt enligt tidsplanen. I december är det meningen att den fräscha, förnyade simhallen ska kunna tas i bruk.

– Allt har gått riktigt bra hittills. Det är klart att en renovering alltid är förknippad med vissa utmaningar, men det har inte uppstått några problem utöver de vi tänkt oss, säger Jan Östman.

Omkring 80 procent av den gamla simhallen har rivits ut. Jakobstadsföretaget Nordic Byggtjänst har hand om renoveringen.

Jan Östman betraktar det nylagda innertaket.

Inte ens den stränga kölden som inledde det nya året bromsade arbetet.

– De jobbade på som vanligt bara, med vissa konster och knep förstås.

"Alla tar hänsyn"

Renoveringen sköts av Jakobstadsföretaget Nordic Byggtjänst. Anders Dahlbäck lyfter fram det goda samarbetet med entreprenörerna:

– Det har fungerat jättebra. Vi har möten varje vecka och får information om vad som är på gång. Den övriga verksamheten här har kunnat pågå hela tiden och alla tar hänsyn till varandra.

Arbete som förorsakar oljud till exempel har man försökt göra på sådana tidpunkter då det stör så lite som möjligt.

– Under mellandagarna, när restaurangen var stängd och eleverna lediga, passade de på att göra sådant som medför damm och buller. Men annars har vi inte behövt ha stängt restaurangen alls fast byggarbetena pågått på andra sidan väggen.

I december är det tänkt att den nya simhallen ska stå klar. Jan Östman och Anders Dahlbäck ser på ritningarna.

Bassänger i rostfritt stål

Simhallen vid Norrvalla byggdes på 1970-talet och det här är första gången den renoveras. De ursprungliga bassängerna började alltså ha femtio år på nacken.

– De har minsann tjänat sitt syfte, konstaterar Jan Östman.

Både den stora bassängen och barnbassängen står kvar på samma platser, men ska kläs in i rostfritt stål i stället för kakel. Terapibassängen är redan i rostfritt stål, och det är också något som Folkhälsan har goda erfarenheter av på andra orter.

– Kakelbassänger börjar se nötta ut förr eller senare, medan stålbassängerna har en lång livslängd. I dem uppstår inga sprickor som kan läcka eller fogar som bråkar. De är också lättare att underhålla och mera hygieniska, säger Anders Dahlbäck.

– Bassängtekniken måste förstås förnyas med jämna mellanrum men själva baljan ska kunna hålla i åtminstone femtio år. Till exempel på Östanlid i Jakobstad har vi haft en rostfri bassäng i tjugo år och den ser fortfarande ut som att den monterades förra veckan.

Den stora bassängen och barnbassängen renoveras första gången sedan de togs i bruk på 1970-talet. Nu ska de kläs in i rostfritt stål i stället för kakel.

De femtioåriga kakelbassängerna har minsann tjänat sitt syfte. Men nu är det dags att förnya dem, konstaterar Anders Dahlbäck och Jan Östman.

Nytt, stort gym

Alla faciliteter runt bassängerna förnyas också: omklädningsrum, duschutrymmen och bastu. Ett gym på 187 kvadratmeter byggs helt nytt.

– Nu bygger vi upp ett riktigt gym, som blir större och mera användarvänligt än det tidigare. Tillgängligheten för till exempel rullstolsburna beaktas också. Gymmet ska vara till för alla, säger Anders Dahlbäck.

Jan Östman berättar att utrustningen ska få en ordentlig uppdatering, men exakt vad som kommer dit och vem som ska stå för det är oklart.

– Vi tar sikte på att folk ska kunna gå på gymmet kvällstid utan att besöka simhallen, säger Östman.

Här ska det 187 kvadratmeter stora gymmet byggas. Trappan upp är bara tillfällig.

Budgeten håller

Kostnaderna för renoveringen har beräknats till cirka 5 miljoner euro, och det är Vörå kommun som står för notan. Budgeten ser ut att hålla.

– Renoveringar är ju alltid utmanande och man vet att det kommer att dyka upp saker som man inte kände till från början. Det har beaktats redan i budgeteringen.

Samtidigt förnyas dräneringen kring huset. Framsidan ska också fräschas upp och göras mera inbjudande. Det är ett samarbete mellan kommunen och Folkhälsan.

– Det hör inte till samma projekt, men vi passar på medan det ändå grävs och rumsteras om här. Tanken är att vi börjar på bara det blir lite bättre väder, säger Anders Dahlbäck.

Så här ser arkitektbyråns skiss över den nya simhallen ut. Fasaden får ännu större fönster än tidigare.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.