14-åriga Ella Saarela kommer från Bertby och går i åttan i Tegengrenskolan. Hon är ibland en ganska tystlåten person men när hon väl börjar prata är det svårt att få stopp på henne, berättar hon och skrattar.

Oravaisbon Linnea Broo är 17 år och går andra året på Vörå samgymnasium. Hon beskriver sig som en lugn och kreativ person som tycker om att rita och spela gitarr och piano.

Saarela och Broo har en sak gemensamt; de är båda med i Vörås ungdomsråd och formar en bättre framtid för kommunens unga.

Linnea Broo och Ella Saarela vill få unga att förstå att ungdomsrådet finns. – Man måste inte heller vara politiskt insatt för att vara med.

Ungdomsrådet är ett råd som diskuterar aktuella saker. Som namnet säger ligger fokus på ungdomar och saker som angår dem, säger Broo som är inne på sitt andra mandat.

– Vi ger förslag till Vörås fullmäktige och andra som sedan kan godkänna dem. Vi har ingen makt på det sättet men kan alltid påverka. De måste ta upp våra förslag, det vill säga läsa och se hur vi tänkt på saken. Det känns bra.

I Vörå ungdomsråd sitter unga mellan 13 och 18 år. I år består rådet av 16 ungdomar, 4 pojkar och 12 flickor, med representanter från varje årskurs i högstadiet och gymnasiet. Ungdomsrådet utser sinsemellan en ordförande och vice ordförande.

Ungdomsrådet väljs för två år åt gången. Mandatperioden började den 1 oktober 2023 och sträcker sig till 30 september 2025.

I Vörå ungdomsråd sitter unga mellan 13 och 18 år. Linnea Broo och Ella Saarela är två av dem. Ungdomsrådet är ett bra sätt att få insyn i vad som händer i kommunen.

Saarela inspireras av att ungdomar har en chans att påverka sin omgivning.

– När ungdomsrådet kom på besök till skolan fattade jag att jag kan göra en skillnad så jag tog chansen och kom med. En av mina stora drömmar är att jobba med ungdomar.

Intresset för att delta i ungdomsrådet har varit rekordstort. Inför det här mandatet fick de in fler anmälningar än som rymdes in, säger Broo.

– Det är säkert på grund av skolan, att samhällslära blivit vanligare och man får information om klubbar och råd som är engagerade.

Ungdomsrådet är ett bra sätt att få insyn i vad som verkligen händer i kommunen. Broo som är insatt i samhällslära säger att samhällspåverkan finns i hennes framtid, på vilket sätt återstår att se.

– Jag har alltid velat bli lärare och med tanke på att jag tycker om samhällslära och är med i rådet är det en bra start för att någon dag kunna bli politiker.

Mobbning är en hjärtefråga för Saarela under ungdomsrådets diskussioner.

En stor del av diskussionerna har upptagits av ett särskilt tema; hur man kan göra Vörå mer barnvänligt.

– Vi diskuterar vad som behövs för att Vörå ska bli mer barnvänligt, vad vi redan har och var vi kan förbättra. Vi vill ha mera fritidsaktiviteter, inte bara sporter utan också kreativa hobbyer. Genom olika evenemang och informationstillfällen försöker vi nå ut till unga, säger Broo.

Mobbning är en angelägen fråga för Saarela.

– Jag kan inte svara för hur varje ungdom i Vörå mår men ur perspektivet vi som blir mobbade, och har upplevt grejer som inte är roliga, kan jag säga att vi inte mår särskilt bra.

Antalet ungdomar i åttonde och nionde klass som blivit utsatta för mobbning i skolan och under fritiden är oroväckande, säger Broo.

– På två år har procenten fördubblats så man ser att det blir allt värre. Det är många känslor i luften under högstadietiden, man utsätts för nya saker och det är tre tuffa år man har framför sig.

Vörås unga mår allt sämre psykiskt och ur ohälsa kan mobbning, vandalism och bruk av rusmedel lättare födas. Därför har bland annat frågor om fritidsaktiviteter, kreativa hobbyer och evenemang stått på rådets agenda.

Att hålla intresset för politik levande, säkerställa att ungdomars röster hörs och arbeta för en mer inkluderande politisk process är målsättningar för Vörås ungdomsråd, säger Broo.

– Vörå behöver unga som är engagerade. En enkät som skickas ut till alla invånare där man ska svara ja, nej eller kanske hjälper inte. Vi är alltid öppna för åsikter. Man får gärna höra av sig till oss.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.