Tidigare var hemservicen och hemsjukvården på olika håll men sedan maj finns de under samma tak i bankhuset. I samma lokal som Hemvård finns hemrehabiliteringen.

Annika Granfors, vikarierande serviceförman, har arbetat tretton år i hemsjukvården. Den nya lokalen har bra med svängrum och blir bara bättre.

– Det är centralt och bra. Vi väntar på nya uniformer så vi alla har enhetliga färger.

Hemsjukvården och hemservicen är sammanslagna till Hemvård och har flyttat ihop i Vörå Sparbanks Aktiastiftelses hus i Vörå centrum.

Flytten har ökat gemenskapen bland de anställda, berättar Granfors. Nu ses de oftare, kan ta paus tillsammans och koordinera arbetet lättare.

– Det blir ändå mycket prat i telefonen i det här jobbet så det är bra att vi är under samma tak.

De som åker ut till äldre hjälper dem på morgonen, under dagen och kanske på kvällen. De kör bland annat ut mat till äldre som bor hemma men har också hand om gemenskapsboendena Gullvivan och Kastusgården. Hemsjukvården sköter provtagning, injektioner, sårvård och allt annat som hör till.

Det kan behövas hjälp med allt möjligt, säger Minttu Krokvik, som är servicehandledare för enheten Socialservice för äldre.

– Vi stöder klienten i vardagen. Det kan vara att man kokar gröt, åker och handlar eller tvättar. Och ibland får man sätta ut musfällor. Allt för att klienten ska kunna bo hemma.

I kafferummet kan de anställda umgås och koordinera arbetet.

Målet med hemvården är att äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Därför erbjuds bland annat hjälpmedel, som trygghetstelefon.

– Det är en fin tanke att alla ska bo hemma men det fungerar kanske inte hur länge som helst. Speciellt om det handlar om demenssjukdomar, säger Krokvik.

Hur mår Vörås äldre i dag?

– Överlag skulle jag säga ganska bra. Det finns undantag förstås.

De erbjuder så mycket service som möjligt. Precis som i hela branschen är det brist på närvårdare, vilket försvårar arbetet när många är sjuka.

Hemvård har hand om gemenskapsboendena Gullvivan och Kastusgården. Där finns personal på plats dag- och kvällstid. Nattetid jobbar nattpatrullen.

Hela personalstyrkan består av cirka fyrtio närvårdare och hemhjälpare, tre sjukskötare, en serviceansvarig och en serviceförman.

En rehabiliteringsansvarig och en servicehandledare ingår också. För tillfället har Granfors rollen som både serviceansvarig och tf serviceförman.

Det finns bra med svängrum på kansliet på Vöråvägen 7.

Hemvården i kommunen har 115 klienter och tre team täcker olika områden. Två av dem har kansliet i bankhuset som bas.

Det ena teamet har hand om Pettersbacka, Kaurajärvi, Rejpelt och Vörå centrum. Det andra om Maxmo, Kastusgården, Svens- och Ohlsgården, Rökiö, Lotlax och Tuckor.

Det blir lätt långa sträckor och mycket tid i bilen. Firmabilarna är få så personalen använder ofta egen bil, säger Krokvik.

– Ofta ska man ut tidigt på morgonen och då har sandbilen eller plogbilen inte varit framme på alla vägar.

I samma lokal finns hemrehabiliteringen, som också stöder möjligheten för äldre att bo hemma. Det kan handla om träning och rehabilitering som utförs både hemma och på serviceboenden.

– Vi åker ut och aktiverar och gympar med personen.

Lokalen i Vörå centrum fungerar som kansli och bas för de som arbetar i Vörå-Maxmo-området. I Oravais finns också en bas och besöksplaneringen.

Det tredje teamet har sin bas på gemenskapsboendet Gullvivan i Oravais.

– Förhoppningsvis får de också nya lokaler snart, säger Granfors.

I Oravais finns också besöksplaneringen där rutterna till klienterna planeras. Två personer jobbar på besöksplaneringen. Oftast planerar en person Vörå och den andra Oravais. De har erfarenhet av jobb på fältet.

– Besöksplaneringen är stationerad separat för att de ska få koncentrera sig i lugn och ro. De är dock i tät telefonkontakt med personalen på fältet.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.