Genom fönstret på Samuel Eriksons nya kontor i Vörå prostgård syns Vörå kyrka. Om han skulle behöva spela in en officiell video gör han det vid skrivbordet med den perfekta bakgrunden, säger han.

Sedan 2018 har Erikson varit kaplan i Vörå församling och redan under det första studieåret 2015 var han sommarteolog i församlingen.

Erikson är uppvuxen i Vasa och säger att han egentligen inte har några släktband till Vörå. Men hans pappa Leif Erikson var kaplan i Vörå på 1980-talet.

När man är liten är det naturligt att man vill bli som sin pappa, säger han. Men att gå in på samma yrkesbana var inte självklart från början.

– Jag hade två karriärmöjligheter: att bli fotbollsproffs eller präst. Jag vet inte när fotbollsdrömmen dog men jag har alltid trivts i kyrkor och bönehus. Jag har fått meningsfulla uppgifter och upplevt att Gud kallat mig till det.

Här i Vörå prostgård tar Samuel Erikson emot samtal.

Som 30-åring är han inte den yngsta kyrkoherden någonsin men han hör till ovanligheterna.

– Överlag är det dålig återväxt av unga präster. Under de senaste tvåhundra åren har ingen kyrkoherde i Vörå varit så ung.

Som kyrkoherde fortsätter han hålla gudstjänster i den mån han hinner. Även om arbetsplatsen är bekant innebär den nya titeln större ansvar.

– Jag har varit en glad kaplan som predikat och inte behövt tänka på pengar. Nu måste man på något sätt ha svar på allt. Nu blir jag personalchef och ska leda förtroendeorganen, hålla koll på våra ekonomiska ramar och ha hand om jourtelefonen.

Samuel Eriksons

Erikson är bosatt i Lotlax med frun Johanna och barnen Ingrid, Benjamin och Nathanael.

Många har känt igen Erikson när han susat förbi i en klargul velomobil, som han kallade Vöråmobilen. Det var med blandade känslor han sålde den.

– Med den kunde man cykla snabbt, men eftersom vinden inte nådde in blev det lätt svettigt. Jag cyklar med en vanlig cykel nu och har fem kilometer till jobbet. Då blir det minst tio kilometer på en dag. Ofta längre om jag ska på något besök.

Precis som många andra var kyrkan tvungen att anpassa sig för att kunna fortsätta verksamheten under pandemin. Gudstjänsterna måste hållas och det var möjligt via videolänk. Videogudstjänsterna är fortfarande populära i Vörå.

– Gudstjänsten visas på serviceboenden också och vi har närmare tusen tittare.

Men han betonar gemenskapen i kyrkan och uppmanar folk att vara på plats.

– Det är fint att kunna sända gudstjänster via videolänk men folk skulle ha det bättre på plats i kyrkan. Där får man en gemenskap som inte är möjlig hemma.

När Samuel Erikson har skolklasser på besök brukar han förklara att predikstolen byggts så att den för ljudet utåt, ungefär som en mikrofon.

Erikson reflekterar över förändringar i samhället och kyrkan. Tidigare hade allt en koppling till kyrkan.

– Det var kyrkan som öppnade skolor och undervisade i det mesta och man skulle lära sig katekesen utantill. Nu måste kyrkan vara mer frimodig och inse att alla inte vill vara en del av gemenskapen.

Trots utmaningarna ser han möjligheter att bevara och förnya kyrkan. Hur det ska göras återstår att se.

Då biskop Bo-Göran Åstrand installerar Erikson som kyrkoherde under våren kan vem som helst komma.

– Allt som sker i kyrkan är öppet för allmänheten. Man får gärna komma hit.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Det är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.