Maxmobon Gun-Britt Nyman har tjänstgjort i Vörå församling i 26 år. Som diakonissa stöttar hon människor i sorg.

– Diakonin möter oftast de sörjande efter begravningen. I synnerhet de som förlorat sin make, maka, sambo eller livspartner tar vi kontakt med.

Hon visar upp en definition av sorg som hon brukar ha med på kursen i sorgbearbetning: "Sorg är alla de ofta motstridiga känslor som orsakas av en förändring eller ett slut på ett välkänt livsmönster".

– Sorg kommer inte bara efter dödsfall utan även efter separationer, relationsproblem, arbetslöshet, sjukdom, barnlöshet, att sörja ett barn med missbruk och mycket mer.

Fyra personer arbetar i diakonin i Vörå församling. Sorgearbetet är en viktig del. Besöken är tunga men Nyman finner styrka i att de är betydelsefulla för många.

– Ofta har anhöriga så fullt upp med sin egen sorg att de inte orkar prata om det tillsammans med familjen. Det behövs någon utifrån som lyssnar. En medmänniska som inte vet vad som hänt eller hur de upplevde det.

Församlingen ordnar samtalsgrupper för sörjande varje höst och vår. Oftast för den som mist sin livspartner och ibland för föräldrar som mist sitt barn. De behöver vara skilda grupper för det handlar om olika typer av sorg, säger Nyman.

Gun-Britt Nyman säger att den som vill ha hjälp i sorgen gärna får ta kontakt. – Vi finns till för våra medmänniskor och har också kontakt med dem som inte hör till vår församling.

Hon påminner om att själavårdare har tystnadsplikt.

– Vi berättar inte vidare vad vi får höra.

Diakonin söker aktivt upp dem som sörjer men Nyman säger att man gärna får ta kontakt själv.

– Vi finns till för våra medmänniskor och har också kontakt med dem som inte hör till vår församling. Det finns en stolthet bland många, att man inte ska visa att man är ledsen och behöver hjälp.

– Om någon ringer pratar vi först lite och ser vad behovet är. Tar någon kontakt per sms eller mejl ringer vi upp bara vi hittar telefonnumret.

En kurs i sorgbearbetning börjar i februari. Deltagarna lyssnar på varandras berättelser utan att avbryta eller kommentera. – Sedan tackar man personen för vad hen delat. Och jag får samma bemötande. Det är väldigt fint.

En kurs i sorgbearbetning börjar den 27 februari. Där lyssnar deltagarna på varandras berättelser utan att avbryta eller kommentera.

– Vi har lärt oss i livet hur man skaffar saker men inte att avstå. Det är en betydligt svårare process än att inleda något nytt.

Kursen avslutas med ett avskedsbrev för att minnas det goda i den eller det man sörjer i stället för det svåra. Man kan gå kursen enskilt om man inte vill att andra ska höra vad man går och bär på. Det är åtta träffar oavsett.

– Det känns genast bättre då man går kursen. Man säger farväl till de jobbiga känslorna, inte de fina minnena.

Kursen är kostnadsfri eftersom Nyman erbjuder den genom sitt jobb. Som grund ligger boken "Sorgbearbetning" av John W James och Russell Friedman, översatt till svenska av Anders Magnusson. Den ska man köpa under kursen.

Nyman har fått sin utbildning av Anders Magnusson, vd för Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

– Under utbildningen skulle jag bearbeta en relation. Det var jag inte beredd på men det var det bästa sättet att komma in i det.

Också ledaren kan uttrycka känslor under kursen.

– Jag är en känslosam person så jag lever mig in i den andras situation. Man behöver inte vara rädd för tårar.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Det är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.