Eftersom Jonny nyligen har gått på pappaledighet föll det sig naturligt att prata om det. Han har tagit ut så många dagar som möjligt. Till en början ville han tillbaka till vardagen, men nu trivs han som fisken i vattnet. Eftersom pengar inte växer på träd jobbar han med jämna mellanrum för att dryga ut kassan.

Föräldrapenning

  • Föräldrapenning för ett barn betalas i sammanlagt 320 vardagar. Om barnet har två föräldrar som har rätt till föräldrapenning fördelas dagarna jämnt mellan föräldrarna, det vill säga båda kan använda 160 vardagar.
  • Föräldrar kan få föräldrapenning samtidigt i högst 18 vardagar.
  • Av din del på 160 vardagar kan du överlåta högst 63 till en annan person som vårdar barnet.
  • Källa: FPA

Jag (Johannes) tar snart ledigt också. Jag vill också vara hemma så länge som möjligt. Och helst ensam med min dotter, för jag hoppas att vi ska bygga upp en speciell relation under den här tiden.

Tomas har ofta ledigt långa perioder i sträck eftersom han är lärare. Han tycker om de långa somrarna, men medger att han mot slutet gärna går tillbaka till jobbet.