Det hela började ett par månader tidigare i och med att Yle-journalisten Peter Lüttge redde ut läget med hjärtstartare i Österbotten. Resultatet blev en nyhet om att många hjärtstartare i Österbotten inte är tillgängliga dygnet runt och att läget är som värst i skärgården.

Sören Alm, ordförande för Vörå-Oravais-Maxmo-hjärtförening, intervjuades om saken och konstaterade att det borde finnas en hjärtstartare i Maxmo kyrkby.

– I skärgården har det funnits och i brandbilarna i Maxmo finns det, men inte i Maxmo centrum. Det finns hjärtstartare hos företag och i butiker i Vörå men de når man bara under öppettiderna.

Maxmo fick sin nya hjärtstartare. På bild Ann-Christine Nyman, serviceenhetschef på Marielund, Gunborg Söderlund och Sören Alm från Vörå-Oravais-Maxmo Hjärtförening samt Torolf Höglund och Christer Lindqvist från Lions Club i Vörå.

Eftersom Marielund ligger mitt i byn och man kommer sig in där dygnet runt, är det ett bra ställe att ha hjärtstartaren på, säger Ann-Christine Nyman, serviceenhetschef på Marielund.

– Jag råkade höra om saken på radion och tänkte att en bra plats för den vore på Marielund och tog kontakt med Sören. Det finns folk här dygnet runt så man kommer in. Dörrarna är ju låsta men man kan ringa på dörren eller ringa på förhand.

Sören kontaktade Torolf Höglund i lionsklubben, som nästan lovade att det fixas utan att ha tagit upp saken med de andra. Lionsklubben tog ärendet till nästa styrelsemöte och beslöt om anskaffningen.

– Jag är väldigt tacksam över att Lions ställt upp på det här, säger Alm.

Hjärtstartaren ger klara direktiv så att vem som helst ska kunna använda den. Det enda som behövs är en ansvarsperson som ser till att den fungerar, säger Torolf Höglund, kassör på Vörå Lions Club.

– I övrigt så är ju det här en apparat som inte kräver någon underhåll annat än att man byter batterier och elektroder vart femte år och efter att den använts.

Vem som helst kan använda hjärtstartaren, eftersom en röst talar om hur man ska gå tillväga, förklarar Torolf Höglund.

Lions klubbar har hjälpt till att donera hjärtstartare över hela landet. 2020 placerade Lions Club i Oravais en hjärtstartare i K-market i Oravais och före det skänkte Lions Club i Vörå en hjärtstartare till skidstugan i Vörå.

Arne Ritari stiftelse har gett bidrag för anskaffning av den här hjärtstartaren. 40 procent av priset på cirka 2 000 euro beviljades av stiftelsen och resten stod Vörå Lions Club för.

– Maxmo hör till Vörå Lions Club verksamhetsområde så det föll sig naturligt. I ärenden som inte innefattas i organisationers budgetar, sådana som faller emellan, där kan Lions hjälpa, säger Höglund.

Eftersom Marielund ligger mitt i byn och har personal på plats dygnet runt, är det ett bra ställe att ha hjärtstartaren på, säger Ann-Christine Nyman.

Också Maxmo skärgård får en ny hjärtstartare. Österö-Västerö byaförening sätter upp en på gamla skolans lokal på Österö 2137, säger ordförande Magnus Levón.

– Hjärtstartaren finns utomhus och under tak så den är tillgänglig för alla, dygnet runt.

Om ett par veckor har föreningen skolning i hur man använder hjärtstartaren och efter det installeras den på plats och registreras. Levón påpekar att den är inköpt och tillgänglig vid behov redan nu.

En granskning av Finlands hjärtförbund ger Vörå 40 av 100 poäng enligt förbundets rankning av "hjärttrygghet". Kommunen ligger på nivån "att förbättras" baserat på sex kriterier. Finland som helhet når upp till 47 poäng. Den hjärtvänligaste kommunen i Österbotten är enligt Finlands hjärtförbund Korsnäs, med 79 av 100 poäng.

defi.fi kan man se alla registrerade hjärtstartare i landet på en karta. Systemet bygger på att den som ansvarar för en hjärtstartare frivilligt lägger in den information som behövs på sidan för en registrering. I Finland finns det för tillfället just över 9 000 registrerade hjärtstartare.

Du som är förutseende kan programmera in Marielunds telefonnummer 050-590 7247 i telefonen ifall det nån gång skulle behövas.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.