Det är nu ganska exakt två månader sedan Österbottens hemsjukhus utökade sin verksamhet med ett team också i Vörå.

Teamet har sin bas i anslutning till allmänmedicinska avdelningen i Oravais. När intervjun görs under den sista veckan i mars har man hittills den här månaden haft 22 besök på mottagningen och gjort 60 hembesök, berättar Anna-Karin Nygård, ansvarig sjukskötare inom Österbottens hemsjukhus.

– Det är väldigt bra siffror för att just ha startat upp här, säger hon.

– Man ska komma ihåg att vi har en sjukskötare per skift som dessutom kan sitta många kilometer i bil under en arbetsdag. Dessutom ligger det mycket administration och planering bakom varje hembesök, så själva besöket är sist och slutligen en liten del av allt vad de här sjukskötarna gör.

Remiss krävs

Hemsjukhuset innebär alltså att patienter kan få sjukhusvård i sitt eget hem mellan klockan 7 och 22 varje dag – bland annat intravenösa läkemedelsbehandlingar och blodprov.

För att bli patient på hemsjukhuset behöver man en remiss från till exempel hälsovårdscentralen eller ett sjukhus.

– Om man som patient känner att man skulle klara av att vara hemma så kan man alltid själv föreslå hemsjukhuset åt sin läkare, säger Anna-Karin Nygård.

Det är alltså ett kriterium att man kan klara sig själv i hemmet mellan sjukskötarnas besök – antingen helt på egen hand eller så med stöd av anhöriga eller hemservice.

– Sjukskötarna hjälper inte till med toalettbesök eller tvättning. Då är det hemservicen man ska vända sig till, säger Kirsi Kainulainen, avdelningsskötare på Österbottens hemsjukhus.

Åker hem till patienterna

Teamet i Vörå består av sjukskötarna Emma Österberg, Johanna Sippus och Carina Simanainen-Engström, som alla helt eller delvis flyttat över från den allmänmedicinska avdelningen, samt Pernilla Backlund, som tidigare jobbat på hemsjukhuset i Vasa. Under sommaren ansluter också Gunilla Nyman. Man har även ett tätt samarbete med Pernilla Vikström som är palliativ sjukskötare och cancerskötare.

Carina Simanainen-Engström säger att allt kommit igång över förväntan och att sjukskötarna fått ett positivt mottagande då de rört sig ute på fältet.

– Vi har haft en jämn ström av patienter, framför allt infektionspatienter. Många av dem har vi ju skött tidigare som dagpatienter på avdelningen, då de har varit tvungna att komma hit för att få antibiotika. Men nu kan vi åka hem till dem i stället, vilket de varit jättenöjda med. Men det är klart att det tar sin tid att arbeta upp ett system och att bara få folk att känna till att vi finns. Det är ännu många ute i kommunen som inte vet att det finns ett hemsjukhus.

Sjukskötarna jobbar alltså över hela Vörå och det blir med andra ord en hel del tid på vägarna. Eftersom Vöråteamet hör till hemsjukhusets mittenområde – tillsammans med Vasa, Korsholm och Laihela – kan man vid behov också hjälpa över kommungränsen, till exempel i Vassor och Kvevlax.

– Just nu begränsas vi ändå lite av vårt patientdatasystem. Men tanken är ju att vi ska få samma system över hela Österbotten så att vi också kan börja söka oss norrut och hjälpa till i Nykarlebytrakten, säger Emma Österberg.

Tryggt med kända ansikten

Arbetsbilden kan vara väldigt varierande, liksom patientmängden. Pernilla Backlund försöker sig ändå på att beskriva en typisk dag på jobbet:

– Dagen börjar ofta med att man kommer till kansliet och går igenom e-posten, tar del av olika uppdateringar och ser över patientklientelet för den dagen. Sedan planerar man sina besök, tar sin väska och åker iväg.

– På morgnarna handlar det ofta om att ta blodprover och skicka in dem till laboratoriet för analys. Sedan har vi en läkarkontakt som vi går till på eftermiddagen för att konsultera kring våra patienter. Och efter det försöker man delegera över sådant som lämnat till kollegerna som kommer till kvällen samt ringa patienterna om man har några uppdateringar åt dem.

Hemsjukhuset har ett eget mottagningsrum på hälsovårdscentralen i Oravais. På bilden ses Pernilla Backlund, Kirsi Kainulainen och Anna-Karin Nygård.

En stor patientgrupp, utöver infektionspatienterna, är de palliativa patienterna. Även om Pernilla Vikström också tidigare kunnat ge sina patienter till exempel smärtbehandlingar i deras hem, har de ändå varit tvungna att komma in till avdelningen för till exempel blodtransfusioner, uppvätskningar eller antibiotikadropp.

– Tack vare hemsjukhuset kan vi nu förverkliga den palliativa vårdplanen i hemmiljön – där de här patienterna ju väldigt gärna vill vara – på ett helt nytt sätt. Även om vi inte kan kurera deras sjukdomar, så kan vi göra väldigt mycket för att de ska få en bättre livskvalitet, säger hon.

Tryggar palliativa vården

Eftersom Vörå kommun endast har en palliativ sjukskötare på 50 procent har det i princip varit omöjligt att täcka ens alla vardagar tidigare. Men på hemsjukhuset kan patienterna nu alltså få tag på en sjukskötare mellan klockan 7 och 22 alla dagar i veckan

– Tack vare att vi har en duktig hemsjukvård i kommunen har vi ju fått det att fungera så här länge utan ett hemsjukhus. Men jag märker nu redan efter några veckor hur allt börjar löpa som det ska. Vi har ett nära teamarbete här och kan snabbt uppdatera varandra, så från min sida har detta enbart varit positivt, säger Pernilla Vikström.

– Jag har också märkt att det är en stor trygghet för patienterna att veta att de faktiskt får tag på någon varje dag. Även om jag endast är på plats i Vörå tisdag–torsdag så kan jag nu boka in telefonkontakter och hembesök till patienterna. Palliativ vård handlar ju mycket om psykosocialt stöd, så bara det att någon från vården ringer under helgen kan betyda jättemycket.

Anna-Karin Nygård ser det också som en fördel att teamet i Vörå inte är alltför stort:

– Det är ju en trygghet för patienterna att de känner igen de här ansiktena som kommer hem till dem.

Hemsjukhuset breder ut sig

I uppbyggnaden av hemsjukhuset i Vörå har man haft en värdefull resurs i Pernilla Backlund som hunnit jobba både i Korsholm, som hade ett mindre hemsjukhus innan det slogs ihop med Vasas, och sedan i Vasa som är en betydligt större enhet. Hon säger att det varit roligt att få vara med och starta upp en verksamhet från grunden.

– Jag vet ju både hur vi gjorde i Vasa och hur vi gjorde i Korsholm, så vi har lite anpassat oss till båda delarna. Vi har också varit på studiebesök till Jakobstad där vi fick jättevärdefull information och många tips och idéer som vi tog med oss. Så man kan säga att Vörå hemsjukhus är som en blandning av flera hemsjukhus.

Österbottens hemsjukhus börjar nu vara utbrett över hela välfärdsområdet. Malax fick sitt hemsjukhus i slutet av 2023 medan Närpes fick sitt året innan. Jakobstad har haft ett hemsjukhus sedan 2015 och Vasa ända sedan 1999.

Hemsjukhusens roll blir allt viktigare i tider när vårdplatser på avdelningar dras in. Som en sparåtgärd beslöt välfärdsområdets styrelse i december bland annat att minska på antalet platser på den allmänmedicinska avdelningen i Oravais samt ändra avdelningens profilering.

– För vår del innebär det att vi börjar sköta ännu fler patienter hemma för att försäkra att patienterna också i fortsättningen får vård, säger Kirsi Kainulainen.

Hemsjukhuset i Österbotten

  • Hemsjukhuset kan vara ett alternativ till sjukhusvård och förverkligas i patientens eget hem, eller på ett boende, i stället för på sjukhus.
  • Den som till exempel är patient på en vårdavdelning kan skrivas ut tidigare därifrån och fortsätta vården hemma.
  • För att bli patient på hemsjukhuset behöver man en remiss från sin läkare. Man kan inte överföras som patient till hemsjukhuset mot sin vilja.
  • Man bör ha en så pass bra funktionsförmåga att man klarar sig själv mellan hemsjukhusbesöken, antingen helt på egen hand eller med stöd av anhöriga eller hemservice. Patienten måste också vara över 16 år.
  • De vanligaste behandlingarna inom hemsjukhuset är: intravenös läkemedelsbehandling (dropp) med antibiotika, blod-dropp, blodprov, vård av isoleringspatienter samt palliativ vård och vård i livets slutskede.
  • Källa: Österbottens välfärdsområde

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.