I en liten skogsdunge på Nyåkern i Vörå jobbar Andreas Lundström med motorsågen. Han är sedan april i år anställd som grönområdesarbetare i Vörå kommun – och trivs väldigt bra i sin nya roll:

– Det bästa är ju att få vara utomhus och att nu få jobba med det jag faktiskt är utbildad till, säger han.

Till en av hans många olika arbetsuppgifter hör att röja och snygga upp på kommunens osålda tomter för att göra dem mera attraktiva för potentiella köpare.

– Det här var det första vi tog tag i när Andreas började jobba. Här finns ganska många tomter som ännu är osålda och de växer snabbt igen då det är gammal åkermark. Så vi gallrar ur för att göra det lite luftigare. Vi kommer att göra det här i hela kommunen, säger Kim Sarin, som sedan maj i fjol fungerar som grönområdesansvarig.

– I och med dagens höga virkespriser tar vi allt till vara och säljer.

Mycket skogsarbete i början

Tillsammans utgör Andreas Lundström och Kim Sarin det som i dag är Vörås grönområdesenhet. Kommunen vill nu nämligen satsa ännu mera på att hålla sina grönområden i skick, och ett led i detta är att börja bygga upp en helt ny enhet.

Till en början har det handlat mycket om skogsarbete eftersom kommunen äger drygt 400 hektar skog. Det var också en av orsakerna till att valet föll på Andreas Lundström, som alltså är utbildad skogsmaskinsförare, när den nya tjänsten skulle tillsättas tidigare i vår.

– Det har varit mycket att hugga och gallra och arbeta med motorsåg, säger Kim Sarin, som själv är skogsbrukstekniker till utbildningen.

Andreas Lundström röjer med motorsågen på en av kommunens osålda tomter.

Han pekar på skogsvagnen med kran som står kopplad till traktorn.

– Den här införskaffade kommunen tidigare i vår så att vi nu kan utföra mera arbete själva.

Söker ännu sin form

Man röjer också undan så kallade problemträd. Det vill säga sådana som växer för nära till exempel elledningar, gatlampor och gårdar.

– Om kommuninvånarna har problem med träd som står på kommunens mark så får de också gärna ta kontakt så kommer vi ut och tittar på det och åtgärdar om det är möjligt, säger Kim Sarin.

Den nya grönområdesenheten söker ännu sin form, men förutom kommunens skogsmark, grönområden och osålda tomter sköter man även om till exempel bryggor, simstränder och lekparker. Också den nya julbelysningen, som sattes upp för första gången i de olika kommundelscentra senaste jul, faller på grönområdesenhetens bord.

Nu under sommaren blir det mycket gräsklippning och småningom ska också blommor placeras ut vid bland annat refugerna i Vörå, Oravais och Maxmo.

– Vi för våra stora krukor till de lokala blomsterhandlarna så sköter de planteringen, vi är inte så händiga att vi kan plantera själva ännu, säger Kim Sarin med ett skratt.

Skogsvagnen med kran är en av årets nyanskaffningar.

"Syns att det uträttas något"

Arbetet som grönområdesenheten gör har redan fått ett bra mottagande bland Vöråborna, berättar kommunens tekniska direktör Jan Östman:

– Min bedömning är ju att det syns att det uträttas något, när man till exempel gallrar och röjer. Det är så konkret. Det är många som tagit kontakt med önskemål om att vi ska snygga upp på olika platser, så det verkar nog finnas en stor efterfrågan på det här – till och med större än jag hade trott.

Förutom att man vill öka den allmänna trivseln för invånarna, vill man också att utomstående som passerar kommunen ska få ett bra intryck. Det mest akuta har varit att röja på byggnadsplanområdena.

– De är väldigt eftersatta, och det ger ju ett dåligt intryck om de ser ovårdade ut. Så det har vi prioriterat, säger Jan Östman.

– Sen har vi ju alla de här större fastigheterna med tillhörande trädgårdar och planteringar, som skolor och åldringshem. Det är ett delområde som nu börjar bli så pass stort att gårdskarlarna inte riktigt hinner med, så det är också meningen att vi ska börja satsa mera där.

Egen sektor i framtiden?

Behovet av en skild grönområdesenhet har funnits under en längre tid, men det var först 2023 som satsningen beviljades budgetmedel. Tidigare har det mesta skötts med punktinsatser där det behövts.

– Men det är inte hållbart i längden. Allting växer ju, och det krävs förebyggande och kontinuerligt arbete så att det inte går så långt att folk börjar uppleva saker som ett problem, säger Jan Östman.

Grönområdesenheten sorterar i dag under kommunens tekniska sektor, men Jan Östmans förhoppning är att den småningom ska kunna bilda en egen sektor som kan växa – vad gäller såväl personal som ansvar. Bland annat alla idrottsanläggningar hör till det som han tänker att på sikt kunde höra till grönområdesenheten, liksom vägbelysningen.

Finns det planer på att göra fler nyanställningar inom den närmaste framtiden?

– Det handlar förstås om budgetanslag, men jag har nog planer på att presentera ett sådant förslag. Vi ska inte växa hastigt, men någon person till ska vi försöka få – om vi får pengar till det.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.