Badstranden vid gamla Särkimo skola är ett populärt besöksmål sommartid. I sommar kan besökarna också titta in i det popup-kafé som håller öppet i den före detta skolbyggnaden två dagar i veckan under juni och juli.

Bakom kaféet står Maxmo skärgårdsförening i samarbete med Vörå kommun. Mikaela Svanbäck, ordförande i Skärgårdsföreningen, säger att de båda parterna tillsammans har funderat en hel del på hur platsen kan användas på bästa sätt efter att skolverksamheten i Särkimo lades ner förra våren.

– Vi har ett jättebra samarbete med kommunen, vilket vi är glada över. Vi har märkt att vi har ganska likadana visioner.

Man vill nu börja bygga upp något nytt som kommer alla till nytta, såväl kommunens och skärgårdens invånare som besökare, under de kommande åren.

– Det är ju ett jättefint område och vi vill förstås att så många som möjligt ska få komma hit och njuta av det som finns här. Så nu testar vi att ha ett popup-kafé för att se om det funkar, säger Mikaela Svanbäck.

Skärgårdsföreningens styrelse planerar sommarens pop up-kafé. Sittande från vänster: Wilma Smulter, Maria Eklund, Mikaela Svanbäck och Katrin Norrgård. Bakom står Marica Öst, Lotten Sjöberg, Kurt Finne och Isak Norrgård.

Två olika kaféaktörer

Det nya kaféet är beläget i den del av skolbyggnaden som i tiderna varit en lägenhet. Skärgårdsföreningen har ställt i ordning lokalen och kommer tillsammans med Särkimo-Brudsund byaråd att driva popup-kaféet under varsin dag i veckan.

Byarådet sköter kaféet på lördagar klockan 9–13 i samband med sitt sommartorg, som nu alltså flyttat från industrihallen till skolgården, medan skärgårdsföreningen ansvarar för kaféet på onsdagar klockan 17–20.30.

– Det kommer åtminstone att finnas kaffe, te, bakverk och läskande drycker. Och så ska vi försöka ha glass de flesta gånger, säger Mikaela Svanbäck.

– Om vi ser att intresset är stort och att det finns kunder så kan vi kanske öppna upp en till kväll under juli, säger Lotten Sjöberg, styrelsemedlem i Skärgårdsföreningen.

Utöver normal kaféverksamhet är också olika temakvällar under planering, bland annat en kväll med musikuppträdande.

Simstranden i Särkimo är ett populärt besöksmål om somrarna.

Samlingsplatser har efterfrågats

Mikaela Svanbäck säger att undersökningar som gjorts i skärgården visar att det finns en efterfrågan på samlingsplatser där man kan råkas på ett kravlöst sätt.

– Det finns ju inte så många sådana längre då vi varken har butiker, skola eller dagis. Just ett kafé har nog varit efterfrågat.

Utöver popup-kaféet spinner man från Skärgårdsföreningens sida också vidare på andra nya koncept för den före detta skolbyggnaden.

– Vi hoppas ju vi ska hitta något som funkar året runt – inte bara på somrarna – och som underlättar för dem som bor här. Men vi börjar så här.

Kurt Finne kan också berätta att man från byarådet sida har planer på att förstora badstranden till nästa sommar.

– Vi ser ju att det är så pass mycket folk här så det är nog värt att satsa lite.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.