Det är ett konstaterat fenomen att överviktiga stigmatiseras i samhället, även i vården. Hur har du som överviktig eller ditt barn blivit bemött i vården? Delta anonymt i vår enkät.

Du hittar frågorna här.