Vanhanen hoppas att Ryssland inser att landets agerande påverkar opinionen bland finländarna. – Om stabiliteten i vår närregion rubbas på grund av Rysslands agerande börjar opinionen svänga – inte i rysk riktning utan mot Natos håll. Med sin Europapolitik under de senaste åren har Ryssland satt en boll i rullning, skriver Vanhanen. Vanhanens ståndpunkt är ändå att det är bäst om Finland och Sverige stannar utanför Nato eftersom det skulle gynna stabiliteten och förutsägbarheten i regionen. Stabilitet kan uppnås genom ömsesidigt förtroende eller genom en styrkebalans, skriver Vanhanen. Det är också de här två alternativen som främst kommer på fråga när Finland stakar ut sin säkerhetspolitiska linje. – Många frågar sig vad Ryssland får göra i sin omgivning innan det leder till en slutsats hos oss om att förtroendet är förbrukat. Det är en flytande gräns och de som tolkar den måste ha tålamod. Överväg JAS Gripen Ex-statsministern anser att svenska JAS Gripen är ett beaktansvärt alternativ då Hornetplanen ska ersättas. Vanhanen skriver att det intensifierade försvarssamarbetet med Sverige är något som måste beaktas då Finland fattar beslut om de nya jaktplanen. – Om de svensktillverkade planen motsvarar våra behov kan säkert alla inse vilka positiva framtidsutsikter en affär kunde öppna för samarbetet mellan våra flygvapen, skriver Vanhanen. Om Finland beställer planen av Sverige kan man eventuellt också enas om motköp. Vanhanen anser att ett industriellt samarbete mellan Finland och Sverige skulle kunna höja bådas försvarsförmåga. Osäker svensk hjälp Vanhanen skriver också att man inte ska bygga upp falska illusioner om försvarssamarbetet med Sverige. Skulle länderna verkligen hjälpa varandra i en krissituation? Ett samarbete som bygger på frivillighet garanterar inte att Sverige skulle hjälpa Finland sedan då det verkligen behövs. För att få de garantierna borde länderna ingå ett avtal om en försvarsallians. – Ju bättre och tätare samarbete våra försvarsmakter kan uppnå och ju bättre deras handlingskulturer överlappar varandra, desto säkrare skulle vårt politiska och militära samarbete vara vid en kris. Han hoppas på en intensivare dialog med Sverige om säkerhetspolitiken.