Han uppger sig ha tagit upp frågan på ett Natomöte på onsdag kväll. Finland var för första gången inbjudet i egenskap av medlem i det som Nato kallar för Enhanced Opportunity Program. Sverige, Finland, Australien, Georgien och Jordanien är med i detta fördjupade samarbete med Nato. De fem länderna deltog inte i onsdagens dagsprogram, men var med på kvällen. Enligt Niinistö finns det hundratusentals, kanske till och med miljontals personer i Ryssland som kan börja röra sig mot Europa. – Om denna ström börjar kanaliseras även åt andra håll blir det naturligtvis en allmäneuropeisk fråga efter det, sade Niinistö i Natos lokaler i Bryssel. Han uppgav ändå att Nato knappast blandar sig i eventuella gränsproblem mellan Finland och Ryssland. – Jag förstår inte vad Natos roll ska vara i förhållande till gränssituationen i ett suveränt land, Finland, sade Niinistö. Hittills har asylsökande som lämnat Ryssland för Europa antingen kommit till Norge eller Finland. Niinistö uppger att han tog upp frågan på Natomötet eftersom hans möte berörde säkerhetsläget i Östersjön och vilka hot och utmaningar Finland står inför. Finland kommer också i fortsättningen att lösa eventuella gränsproblem direkt med Ryssland. Niinistö uppgav att EU är "medvetet om situationen" och att eventuell hjälp från EU:s gränsbevakningsorgan Frontex har diskuterats. – Men tiden för det är ännu inte kommen. Vi får hoppas att vi hittar en bilateral politisk lösning, sade Niinistö.