Strand vill också lyfta fram den onödigt starka skammen som förknippas med att ha betalningssvårigheter.

– Vi måste ändra på samhällets synsätt på att ha betalningssvårigheter.

Skammen över att ha ekonomiska problem leder enligt Strand till att personer mer skuldproblem inte vågar eller vill söka hjälp.

– Betalningsanmärkningarna kan vara i kraft i flera år även efter att den fordran som orsakat anteckningen har betalats. Att små betalningsförsummelser stämplar människor i åratal är oskäligt och går emot den allmänna rättskänsla, säger Strand.

Beviljande av bostadslån och hemförsäkring, införskaffande av kreditkort och att köpa på avbetalning hindras av betalningsanmärkningar.

Strand understöder även tanken på ett positivt kreditregister.

– Jag har diskuterat dessa frågor med kolleger över partigränserna och upplever att det nog finns en vilja att ta tag i dessa saker.

Strand ställer spörsmålet till den minister saken gäller: Vilka åtgärder har regeringen vidtagit för att förkorta betalningsanmärkningarnas giltighetstid och för att möjliggöra förmedling av positiva kreditupplysningar?