Stora ofreden, 1808–1809 års krig, självständighetskampen. Fogdar, soldater och torpare. Vapensmuggling, en nationalkompositörs bröllop och ett presidentbesök.

Platsen där Tottesunds herrgård står i dag har sett en hel del sedan Claes Åkesson Tott fick marken av drottning Kristina och lät bygga den första säterigården här år 1660. Men en heltäckande historik över allt som hänt här under de nästan 400 gångna åren har saknats.

Därför började en arbetsgrupp inom Maxmo hembygdsförening för ungefär sex år sedan samla in material om Tottesund och sammanställa det som småningom ska utmynna i en historik.

Håkan Nylund och May-Britt Audas, ordförande respektive verksamhetsledare för föreningen, uppskattar att man nu kommit mer än halvvägs i arbetet.

– Det har gått ganska bra hittills, vi har ungefär två tredjedelar av det material som behövs. Och vi har ganska mycket bra och unikt material som inte funnits till pappers tidigare.

– Men ju längre tiden går, desto svårare blir det förstås att samla in i synnerhet bilder. Det börjar ju heller inte finnas så många nulevande som kan berätta om vad som hänt här, säger Håkan Nylund.

Efterlyser mera material

Arbetsgruppen fortsätter ändå efterlysa skrifter, fotografier och muntliga berättelser från allmänheten.

– Just berättelser är vi extra intresserade av, eftersom vi vill göra den här boken så levande och läsvänlig som möjligt. Rena basfakta hittar vi nog, men vi vill också få med berättelser, anekdoter och kanske till och med skrönor som kan göra det mera intressant – det är inte ett akademiskt verk som är ambitionen, säger Håkan Nylund.

– Vi behöver också fler bilder – och gärna sådana som skildrar människor i vardagen. Vi skulle gärna också ha med bilder som inte blivit publicerade tidigare, vi tänker att det nog kan finnas sådana i folks privata gömmor.

Har du gamla bilder från livet på Tottesund?

  • Arbetsgruppen saknar ännu material som skildrar livet i byn och efterlyser till exempel fotografier, föremål och historier som kan vara till nytta i historikskrivandet. Allt material är av intresse.
  • Fotografierna får gärna skildra vardagssysslor, gamla hus och vyer eller speciella händelser.
  • Man kan höra av sig till hembygdsföreningens verksamhetsledare May-Britt Audas på telefonnummer 040-1896882.

Arbetsgruppen har bland annat besökt Svenska litteratursällskapets samlingar och fått ta del av fotografen Erik Hägglunds arkiv.

– Tyvärr fotade han inte så mycket här i Maxmo utan hade mest fokus på Vörå. Men det finns nog en del fina bilder av god kvalitet.

Sockenrådets samlingar viktig källa

Det som man ännu har brist på är till exempel material från nationalkompositören Jean Sibelius och Aino Järnefelts bröllop på Tottesund i juni 1892.

– Det här är något vi vill berätta mera om. Även om det skrivits hyllmeter om Sibelius, är just detta väldigt okänt i Finland – i de skrifter jag läst har det på sin höjd funnits med en rad om att han gifte sig här, men inte mycket mera än så, säger Håkan Nylund.

Håkan Nylund och May-Britt Audas efterlyser mera material från allmänheten till den kommande historiken, gärna berättelser och bilder som skildrar livet i Tottesund.

Sockenrådet August Björklunds (1896–1975) anteckningar har varit en värdefull källa i arbetet med historiken.

– Han hade många källor och informanter. Han brevväxlade till exempel med både Jean Sibelius och president Urho Kekkonen, som ju besökte Tottesund 1957, men även med många av släkterna som bodde här. Så han fick liksom förstahandsinformation. Han skrev också ner berättelser som ännu berättades på den tiden, säger Håkan Nylund.

– Han hade också många urklippsböcker där han samlade artiklar om Maxmo och Tottesund från olika dagstidningar, tillägger May-Britt Audas.

Herman Lindqvist tackade ja direkt

Hur bra koll upplever ni att dagens Maxmobor har på det som hänt här genom århundradena?

– Det är nog ganska lite, säger Håkan Nylund med ett skratt.

– Därför tror vi historiken behövs och kan ge mycket nytt för de allra flesta. Det är väl bara de som är jätteintresserade av historia som kanske redan känner till en del.

Arbetsgruppen består av cirka tio personer som nu jobbar med skrivandet. Dessutom kommer Herman Lindqvist att medverka med texter om världshändelser som sätter in Tottesund i olika historiska sammanhang.

Att engagera den svenska historikern och författaren i projektet var inte alls svårt, säger May-Britt Audas:

– Han lovade direkt att han ställer upp.

Marknad, berättarkvällar och sommarteater

Utöver arbetet med historiken har Maxmo hembygdsförening också en hel del annan verksamhet på gång: Här närmast första maj-marknaden med lokala försäljare på Tottesunds herrgård samt berättarkvällar på Klemetsgårdarna med start i maj. I samband med första maj-marknaden öppnar också en utställning med tavlor målade av Camilla Forsén-Ström.

Repetitionerna inför sommarteatern har också dragit igång. Årets pjäs heter "Ulv i fårakläder", och precis som med fjolårets "Det stormar på Tottesund" är det skådespelaren Lasse Hjelt som står för manus och regi.

– Handlingen är förlagd till Tottesund och berättar om livet här och om bygget av lusthuset. Den bottnar i historiska fakta, men det blir både fakta och fiktion. Och mera sång och musik än tidigare, säger Håkan Nylund och May-Britt Audas.

Man kommer också att flytta över ett loft från Kärklax till Tottesund som kan fungera som både teaterrekvisita och lager, och att ha utställningar i.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.