Vad handlar dina texter i historiken om?

– Jag skriver lite om kung Albrekt av Mecklenburgs eventuella resa till Wörå på 1360-talet, drottning Kristina och hennes gunstling Claes Åkesson Tott, på vars mark Tottesunds herrgård ligger, och om det stora Nordiska kriget som drabbade Österbotten och Vörå värst av alla.

Du får säkert många olika sorts förfrågningar, hur kom det sig att du tackade ja till detta projekt?

– Jag har alltid varit intresserad av Österbottens historia, i synnerhet den som är gemensam med Sverige. Dessutom är Tottesund en så vacker och fin herrgård och jag tar varje chans att få resa till Österbotten.

Är det någon viss historisk händelse med direkt koppling till Tottesund eller Vörå kommun som du tycker är speciellt intressant?

– Jag tycker det är intressant att Wörå kunde ha haft en hamn redan på 1360-talet. För så daterade kung Albrekt av Mecklenburg ett brev signerat av honom på 1360-talet. Vad gjorde han där?

Har du fått några nya insikter om trakten under just detta projekt?

– Ett kapitel handlar om Stora nordiska kriget. Då jag skrev det fick jag insikten att av alla drabbade områden där kriget drog fram i hela Norden härjades och drabbades Österbotten värst av alla. Det var ett ohyggligt lidande, även i Vörå och Maxmo. Det finns många bevis för det.

Vad har du annat på gång just nu?

– Jag har precis blivit färdig med min bok nummer 72 som kommer ut på Bonniers i höst. Den heter "Sverige i gungning – Frihetstiden i skuggan av det ryska hotet" och handlar om något som sällan skrivs i Sverige, att landet under nästan hela 1700-talet levde i en rysk, mycket hotfull tång. Sverige var lika illa ute som Finland under de första åren efter kriget under Sovjettiden. Den ryske ambassadören i Stockholm tillsatte riksråd och styrde politiken i över 50 år. Det var Gustav III som gjorde slut på allt detta. Positivt under frihetstiden var de österbottniska intellektuella som drev fram censurens avskaffande och många stora reformer i det svenska riket.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.