En jättestor investering för Vörå kommun och en viktig satsning på kommundelen Maxmo. Så beskriver kommundirektör Jan Finne det skolbygge som nu äntligen kan inledas om några veckor.

I maj börjar man fälla träd och schakta bort jordmassor på tomten norr om Tottebo daghem som ska ge plats för den nya skolan. Byggprojektet beräknas ta två år, och lagom till skolstarten i augusti 2026 är det meningen att allt ska stå klart.

Det är länge sedan det senast byggdes en skola i Maxmo; Kyrkoby skola är från 1930-talet och Särkimo skola, som stängde förra våren, blev klar i början på 1970-talet. Och efter att dessa två skolor slogs samman i höstas har det varit mer än trångt i Kyrkoby.

– Därför är det också viktigt att det här projektet kommer framåt, så att eleverna får ändamålsenliga utrymmen och slipper barackerna, säger Jan Finne.

Att den nya skolan ger helt nya, unika möjligheter till aktivitet och service i Maxmo känns inspirerande, säger kommundirektör Jan Finne.

Mer än en skola

Den nya skolan blir drygt 3600 kvadratmeter stor. Den får två flyglar, en för alla klassrum och förskolans utrymmen, och en för allmänna utrymmen som kök och matsal, slöjdsal, musiksal samt en gymnastiksal som också kan fungera som festsal.

De båda flyglarna får egna ingångar och tanken är att man ska kunna ha också annan verksamhet i de allmänna utrymmena utan att det stör skolverksamheten.

– Byggnaden är alltså från början planerad för att vara mera än en skola. Den blir lite som en modern byagård eller allaktivitetshus som kommer hela kommunen till nytta. Så det är kanske det mest inspirerande, att vi får helt nya unika möjligheter till aktivitet och service speciellt i Maxmo kommundel, säger Jan Finne.

– Det finns till exempel ingen liknande slöjdsal i hela kommunen, så den kommer ju att ge helt nya verksamhetsmöjligheter för till exempel Medborgarinstitutet. Och gymnastiksalen som också kan fungera som en samlingslokal och festsal för 500 personer är ju unik i kommunen.

Matsalen har plats för upp till 80 personer.

Smakprov på hur ett av klassrummen kan se ut.

Förskolan flyttar också in i den nya skolbyggnaden. Så här kan ett av förskolans rum se ut.

Gymnastiksalen kan också fungera som en festsal för upp till 500 personer.

"Servicen i skick"

Skolan är dimensionerad för drygt hundra elever, inklusive förskolan. Det betyder att det finns en viss växtmån. För på kommunen hoppas man att de satsningar man gjort och gör i Maxmo ska kunna ge ringar på vattnet, framför allt i form av ny inflyttning.

– Det är något vi kommer att jobba för nu framöver. Om till exempel satsningar som Gigavasa förverkligas så tror vi att Maxmo ligger bra till rent geografiskt. Vassor-Ölis omfartsfil som byggdes för några år sedan har ju redan förbättrat tillgängligheten till Vasa betydligt.

För att locka inflyttare gäller det att kunna erbjuda en god service för invånarna, konstaterar Jan Finne. Han lyfter bland annat fram projektet med att omvandla Maxmo bibliotek till det första i kommunen som nu har meröppet, och att man i sommar kommer att rusta upp idrottsplanen Strandvallen.

– Då får vi idrottsområdet i skick, biblioteket är i skick, dagiset finns nästan vägg i vägg med den nya skolan och vi får ett bra skolområde. Den nya skolan medför också nya möjligheter för vår MI-verksamhet och kulturverksamhet överlag, så när den är färdig kan man nog säga att vi har servicen i skick i Maxmo.

En översikt över skolgården och fasaden mot Maxmovägen. På skolgården finns plats för en bollplan och mindre områden med lekutrustning.

Kostar nio miljoner

Det var redan 2019 som man först tog initiativ till att börja planera en ny skolbyggnad i Maxmo. Sedan dess har det som först var tänkt som ett renoverings- och tillbyggnadsprojekt invid Kyrkoby skola ändrat karaktär för att nu alltså utmynna i en helt ny skola.

– Det kan kännas som att det tagit en lång tid, men med tanke på slutresultatet var det nog bra att planeringen fick ta den här tiden. Vi tror att detta kommer att bli alldeles utmärkt, säger Jan Finne.

Kostnaderna för att bygga den nya skolan har beräknats till nio miljoner euro, vilket motsvarar nästan en halv årsbudget för Vörå kommun.

Vad skolan ska heta är ännu inte fastslaget. Arbetsnamnet är Maxmo skola, men det blir bildningsnämnden som fattar det slutgiltiga beslutet. När det sker är ännu oklart.

Skolbygget i Maxmo

  • Skolan byggs på en cirka två hektar stor tomt norr om Tottebo daghem.
  • Bygget inleds med markbyggnadsarbeten i maj 2024. Byggtiden uppskattas till två år.
  • Under våren och sommaren 2026 färdigställs vägar, uteområden och skolgård, samt all inredning. I augusti 2026 inleds det första läsåret i den nya skolan.
  • Byggnaden blir delvis i två våningar, men på den andra våningen finns enbart tekniska utrymmen. Skolans totala yta är 3644 kvadratmeter.
  • Stommen utgörs av betongelement medan fasaden blir i träpanel. Taket får solceller på cirka 80 kilowatt. Byggnaden värms upp av bergvärme.
  • Kostnaderna för projektet är nio miljoner euro. Byggarbetet utförs av Jakobstadsföretaget MKM Solutions, medan Inplan Byggnadsplanering i Vasa har stått för planeringen.
  • Källa: Vörå kommun

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.