I Maxmo kyrkoby skola har man nu startat nedräkningen till höstterminen 2026. Då får man äntligen flytta in i en helt splitterny skolbyggnad.

– Det här har vi väntat länge på, säger rektorn Malin Pensar.

Alma Kalander, William Eklund, Jonathan Sjölund, Melker Mattlar och Isac Ehrström som nu går i tvåan kommer att hinna gå både femman och sexan i den nya skolan. Det känns bra och roligt, säger de.

Vad ser ni mest fram emot?

– Att vi kanske får lite snyggare klassrum, säger Alma Kalander.

– Och en stor fotbollsplan, säger William Eklund.

– En större gympasal, och kanske bättre omklädningsrum. Och bättre toaletter ..., räknar Jonathan Sjölund upp.

– Fast de är ju inte dåliga här, inflikar Isac Ehrström, och får medhåll av de andra.

– ... en större skolgård och att man kan vara mera i skogen. Och att vi inte måste gå ut varje gång vi ska till slöjdsalen, fortsätter Jonathan Sjölund.

Alma Kalander, Melker Mattlar, William Eklund, Isac Ehrström och Jonathan Sjölund väntar på en större skolgård. Maxmoeleverna har också fått komma med önskemål om hurudan lekutrustning de vill ha på den nya skolgården.

På den nya skolgården får de både en stor bollplan och några mindre lekområden. Lite skog kommer också att lämnar kvar på tomten.

Alma Kalander berättar att eleverna själva fått komma med önskemål om hurudan lekutrustning de vill ha på sin skolgård.

Vad har ni passat på att önska?

– En jättestor klätterställning. En parkourbana. Och två basketkorgar och ett bollplank, räknar de ivrigt upp.

En tredjedel i baracker

Malin Pensar ser för sin del mest fram emot att äntligen få hela skolan samlad under ett och samma tak, inklusive slöjdsal och gymnastiksal. I nuläget har man träslöjd i en skild byggnad på gården medan gymnastiklektionerna hålls i idrottsgården som ligger 200 meter bort.

Melker Mattlar och Jonathan Sjölund visar runt i Maxmo kyrkoby skolas slöjdsal som finns i en skild byggnad på skolgården. Den nya skolan får en modern slöjdsal som kommer att vara unik i hela kommunen.

Den nya gymnastiksalen, med plats för omkring 500 personer, blir också en naturlig samlingsplats där skolan kan hålla till exempel jul- och vårfester.

– Just nu har vi ingen plats där hela skolan ryms in. Vid den senaste julfesten lånade vi kyrkan. Men i den nya salen kommer också allas familjer att få plats, och vi behöver inte begränsa oss till en eller två gäster per elev.

Det är ingen överdrift att säga att det är trångt i Maxmo kyrkoby skola i dag. Femmorna och sexorna, som utgör en tredjedel av skolans 75 elever, har nu sina klassrum i en barack på skolgården. Också morris- och eftisverksamheten har ett rum i baracken, medan förskolan tillfälligt flyttats till Tottebo daghem.

– Baracken tar dessutom upp mycket plats på skolgården, som redan är liten för 75 elever att samsas om, säger Malin Pensar.

Maxmo kyrkoby skola har i dag 75 elever. Femmorna och sexorna, som utgör en tredjedel av dem, har sina klassrum i baracken till vänster i bild. Också morris- och eftisverksamheten har ett rum i baracken.

"Vi äter i farstun"

Trängseln i skolan blir speciellt tydlig vid lunchdags. Eftersom alla inte ryms i matsalen samtidigt, har man delat upp så att de yngre eleverna äter först medan de äldre går ut på rast. När de yngre ätit klart och går ut kommer de äldre eleverna in på mat.

– Men vi är ändå för många. För att alla ska få plats har vi flyttat ut matbord utanför matsalen, men det är precis intill allas ytterkläder och det är mycket spring då elever ska ut på rast eller kommer in igen. Jag brukar ibland säga att vi sitter och äter i farstun, säger Malin Pensar.

– Så det är nog stökigt, man skulle önska lite mera lugn och ro för alla.

Maxmo kyrkoby skolas rektor Malin Pensar mitt i lunchrusningen. Hon ser fram emot en ny matsal där alla elever ryms in samtidigt och även kan få äta i lugn och ro.

I den nya skolan finns det däremot plats för alla att äta samtidigt. Den matsalen ligger också mera avskilt från allt annat.

– Där ska vi minsann njuta av lugnet, säger Malin Pensar med ett skratt.

Bra för vi-andan

Överlag kommer alla elever – samt förskolan som får egna ändamålsenliga utrymmen – att rymmas in mer än väl i den nya skolbyggnaden.

– Att vi alla får vara tillsammans tror jag kommer att vara bra för skolgemenskapen och vi-andan.

"Att vi alla får vara tillsammans tror jag kommer att vara bra för skolgemenskapen och vi-andan."

Malin Pensar

rektor, Maxmo kyrkoby skola

Utöver ordentliga, nya och fina klassrum, som också är jämlika, väntar Malin Pensar mycket på att få mera ändamålsenliga personalutrymmen.

– Nu är vi fjorton personer som samsas om ett och samma rum. Där både kopierar, printar och laminerar vi material till lektionerna och håller våra kaffepauser – samtidigt som vi också i lugn och ro ska förbereda vår undervisning, och jag som rektor ska sköta mina administrativa arbetsuppgifter.

– Så det är svårt att få arbetsro, man får vara väldigt flexibel. Men vi har blivit bra på att kunna tänka utanför boxen.

Artikeln har publicerats i Kommunbladet. Kommunbladet är en tidning som delas ut till alla hushåll i Vörå kommun och ges ut av HSS Media.