En skarvsladd kan vara en smidig lösning när eluttagen är för få. Men de har begränsad tålighet. Exempelvis kan två hårfönar kopplade till samma skarvsladd leda överhettning och i värsta fall eldsvåda. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har sammanställt ett videoklipp som illustrerar riskerna med att ha flera apparater anslutna till samma skarvsladd. - I synnerhet äldre byggnader har få eluttag och då ökar användningen av skarvsladdar. En skarvsladd är okej, men undvik att koppla samman skarvsladdar med varandra. Det ökar belastningen och i värsta fall kan det börja brinna, säger Thomas Nyqvist, brandsynsingenjör på Österbottens räddningsverk. En skarvsladd med tre uttag klarar 3680 watt. Enligt Tukes videoklipp motsvarar det 57 bärbara datorer, fyra kaffekokare eller bara två hårtorkare. Inom Österbottens räddningsverks område har 957 bränder och risk för bränder inträffat från 2011 till dags dato. Av dem är 129 elrelaterade bränder, ett tiotal av dessa är orsakade av sladdar. Se Tukes informationsvideo här:
Näin jatkojohto ylikuumenee - vältä vaarat

Jo kaksi tehokasta hiustenkuivaajaa kiinni ja käytössä samassa jatkojohdossa voi aiheuttaa jatkojohdon ylikuumenemisen ja pahimmassa tapauksessa tulipalon. Katso, millainen määrä eri sähkölaitteita aiheuttaa vaaratilanteen jatkojohdon kanssa.

Publicerat av Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) den 2 mars 2016