Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild
1

Stig Nygård: En artificiell revolution

Faktum är att vi står på randen till en evolutionär omvälvning, en omvälvning vars möjligheter och följder vi ännu inte kan greppa.

Nyhetsbild

Fotbollen är inte alltid rund

Världen stannar nu för en månad, en månad där bara fotbollen gäller och där politik, bojkotter och människorättsfrågor hamnar i andra hand.

Nyhetsbild

Anfall är bästa försvar

Den politiska hösten kommer att fyllas av armbrytningar kring vård- och landskapsreformen präglade av närheten till riksdagsvalet.

Nyhetsbild

Ledarkommentar: Steg ett på en lång resa

Rent konkret fick Donald Trump en sak med sig: utlämnandet av kvarlevorna av de soldater försvann eller togs till fånga under Koreakriget. Redan genom detta är Trump hjälte i USA.

Nyhetsbild
1

Stig Nygård: Vargen ska inte styra vår vardag

Myndigheternas sätt att hantera vargfrågan gagnar inte medborgarnas tillit varken till beslutsfattare eller rättssamhället.

Nyhetsbild
2

Kobolt är batterifabrikens guld

Tillgången på kobolt i Finland gör Vasaregionen och Österbotten attraktiva för batterifabriker.

Nyhetsbild

Centerns vinna eller försvinna

Det enda gräsrötterna är intresserade av är servicen i den egna kommunen/landskapet och att tillgången på arbetskraft ska tryggas också i glesbygden.

Nyhetsbild

Petteri Orpo och Samlingspartiet har problem

Består de oppositionella av endast några få personer med hög medial profil, eller är missnöjet med partiets agerande mer utbrett?

Nyhetsbild
1

Dödfött förslag om flyttat val

Juha Sipiläs utspel om att flytta på riksdagsvalet är ett uttryck för desperationen i regeringens led.

Nyhetsbild

Kvinnans svåra karriär i kyrkan

Ärkebiskop Luoma har mycket att fundera på ifall han tänkt implementera jämlikhetstanken bland de sina.

Nyhetsbild
1

Utskottet försvarar rätten till språket

Nu är det dags att också regeringen inser att man inte kan politisera formuleringarna i grundlagen om de språkliga rättigheterna.

Nyhetsbild

Helsingfors hovrätt gav klar signal

Ingen sörjer om Michael Penttilä hålls inlåst resten av sitt liv men i en rättsstat måste domar vara väl grundade.

Nyhetsbild
1

EGTS stärker Kvarkenregionen

Kvarkenrådet EGTS kommer att kunna driva regionalt viktiga frågor på nationell, nordisk och EU-nivå.

Nyhetsbild
1

Hatten av för grundlagsutskottet

Det nya är att utskottet kräver att de språkliga rättigheterna förverkligas också i praktiken.

Nyhetsbild
1

Förbud öppnar nya möjligheter

Med tanke på klimatförändringen kan den enskilda medborgaren, genom att ändra sina livsstils- och konsumtionsvanor, styra sin egen påverkan på miljön.

Nyhetsbild

Flytta fram sommarlovet

Finlands attraktionskraft som turistland ökar hela tiden, och det vore dumt att inte ta vara på de möjligheter det erbjuder.

Nyhetsbild

Barnet som slagträ

Nyhetsbild

Välkommen folkomröstning

Kommuninvånarna bör få ett konkret och välstrukturerat fusionsförslag, så att de kan ta ställning till sin egen och kommunens framtid.

Nyhetsbild

SFP tänker inte rädda regeringen

Faller reformerna så faller regeringen, och det skulle vara katastrof för Centern. Men också Samlingspartiet är en stor förlorare.

Nyhetsbild

Framtiden är ljusare än du tror

Trots allt elände i världen så har Hans Rosling med sin statistik visat att världen blivit bättre. Den extrema fattigdomen minskar och medellivslängden ökar.

Nyhetsbild
1

Niklas Nyberg: Medieforskare ropar varg om mediernas vargrapportering

Medieforskare är kritisk till mediernas vargrapportering. På en punkt har han rätt – men ser man på fakta så hade det varit konstigt om inte vargen periodvis dominerat rapporteringen.

Nyhetsbild

Förnyelse utan förändring?

Historien visar att det inte är så lätt implementera nya kulturer och språk i den egna verksamheten. Man vill ha fler röster i valen, men helst ska allting ändå vara som förr.

Nyhetsbild

Demokratin satt på undantag

Vi ska inte blåögt inbilla oss att demokratin består utan att vi kämpar för den.

Nyhetsbild
5

Stig Nygård: Fusionsdebatten har spårat ur

I Korsholm har processen kring fusionsfrågan blivit en mycket sorglig signal om att våra 100 år som nation inte till någon del utvecklat den enskilda individens förmåga till dialog, förståelse och respekt.

Nyhetsbild

Vårdjättarna fortsätter växa

Oberoende av hur och när vårdreformen landar, om den landar, så växer de privata vårdproducenternas roll i de offentligt finansierade hälsovårdstjänsterna.

Nyhetsbild
3

Dyster läsning i lärarbarometer

Dagens lärare lever i en korseld av krav där den ökande arbetsbördan på grund av alla nedskärningar bara är ett element.

Nyhetsbild
1

Vinden blåser från olika håll i energifrågan

I visionernas värld kan en palett av olika förnybara energikällor göra Finland grönare. Att vi i den reella världen bygger ut kärnkraften glöms lätt bort.

Nyhetsbild

Niklas Nyberg: Vad är det med dessa gamla skolans gubbar?

Det är som om vissa gubbar fastnat på en kvarsittning i den gamla skolan och vägrar gå hem trots att magistern lämnat klassrummet för länge sedan.

Nyhetsbild

LEDARE: Bot mot svågerpolitik och diskriminering

Varför kunde inte övriga österbottniska städer och kommuner göra Vasa sällskap och också testa anonym rekrytering?

Nyhetsbild
2

Ledare: De döda ska begravas - igen

LEDARE Fanns det verkligen risk för att staten Israel upphört att existera, ifall inte den israeliska armen dödat ett 60-tal protesterande palestinier vid gränsen mellan Gazaremsan och Israel på måndagen?

Nyhetsbild

Ledarkommentar: Ändamålet helgar inte medlen

”Åbo Akademi är till 85 procent fokuserad blott på språkliga frågor.”

Nyhetsbild

Paavo på ingång, Mirja på väg bort

LEDARE

De som eventuellt hoppades att lagen skulle sätta käppar i hjulet för den gode Paavo får låta hoppet fara.

Nyhetsbild

LEDARE: Ett Finland på villovägar

”De som kan utnyttja förändringarna springer ifrån de som klamrar sig fast vid de gamla strukturerna”.

Nyhetsbild

Märkligt system måste ses över

LEDARE Stafettkarnevalen är stort i Svenskfinland. Då ska också de stora besluten som rör karnevalen fattas på ett förnuftigt och rättvist sätt.

Nyhetsbild
2

Kohandel rök utan eld?

Politik är förvisso det möjligas konst, politiska spekulationer detsamma i ännu högre grad. Men omröstningen om de stora reformerna blir ett mått på politikens trovärdighet.

Nyhetsbild

EU blir mindre och budgeten större

EU:s budgetförslag följer samma upplägg som tidigare: Nordeuropa betalar medan östra och södra delen fungerar som bidragsmottagare.

Nyhetsbild
1

Stig Nygård: Man kunde tycka SFP skulle nappa på förslaget

I den svenskspråkiga valkretsen skulle naturligtvis också andra partier än SFP tävla om mandatet.

Nyhetsbild

Alpo Rusi har både rätt och fel

Finland är medvetet om de geografiska realiteterna, och för en Rysslandspolitik som är en blandning av rak kommunikation och strategiska bedömningar. Det finns en formell och en faktisk nivå.

Nyhetsbild
1

Bredd i beredningen

SFP försatte sig i en situation där man blev måltavla för såväl saklig kritik som partipolitisk propaganda, helt i onödan.

Nyhetsbild

Soffliggare konservativ potential

Juho Rahkonen är på rätt spår. Välfärd skapar stabilitet och trygghet i samhället.

Nyhetsbild

Litteraturen drabbas då bladet ska vändas

Nobelpriset i litteratur delas inte ut i år. Svenska Akademiens valspråk är "Snille och smak", men Akademien har visat arrogans och inkompetens.

Nyhetsbild
1

Kämpa på, det kan gå

LEDARE För Vasaregionens del finns ingen annan­ väg framåt än fortsatt sakligt - men envist - ­argumenterande för ett centralsjukhus med ­omfattande jour.

Nyhetsbild

LEDARE Något vassare politiska skiljelinjer

Fackbasen Jarkko Eloranta, FFC, talade om hat i sitt första maj-tal på Järnvägstorget i Helsingfors.

Nyhetsbild

LEDARE När ditt allra bästa inte räcker

En människa är inget företag som ständigt ska konkurrensutsättas.

Nyhetsbild
1

Ledare: Göran Persson har rätt

Med god skogsvård kan vi öka tillväxten och genom ny teknologi bredda användningsmöjligheterna. Det erbjuder nya businessmöjligheter.

Insändare
Emine Ehrström, fullmäktigeledamot (Gröna), Vasa
Alf-Erik Helsing, Vasa
Alice Stolpe, Vasa
Kim Eriksson, fullmäktigeledamot, SDP, Korsholm
Elof Rosendahl, Sundom
Lars Gästgivars, medlem i Korsholms företagare rf, Österbottens företagarförening, Österbottens handelskammare samt även styrelseordförande i Korsholms kommun
Lars Forsén, Övermark
Göran Haldin, forstmästare, internationell skogs- och miljöexpert
Daniel Paro, Kvevlax
Ann-Sofi Storbjörk, sjukskötare
Christoffer Ingo, förbundsordförande Svensk Ungdom.
Niclas Sandnabba, ordförande FSU, Tomas Järvinen, verksamhetsledare FSU
Harri Suokko, regiondirektör i Österbotten Elisa Abp
Gustav Skuthälla, Närpes
Bernt Nordman, verksamhetsledare för Natur och Miljö
Margareta Lundberg, Lilian Hydén, Anne Berg
Anna-Maja Henriksson, partiordförande och riksdagsledamot, SFP