Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Opinion 23.5.2020

DEBATT: Regeringen glömmer de arbetsföra riksgrupperna

Det finns en stor samhällsgrupp som det inte pratas om och som totalt glömts bort i regeringens coronastrategi nu då Finland öppnas upp stegvis: de arbetsföra riskgrupperna.

Opinion 21.5.2020

DEBATT: Hur vill vi forma vår framtid?

Snart har vi förbrukat vårt arv och har ingenting att lämna över till kommande generationer. Vill vi ha det så, eller kan vi ta en ny riktning, skriver Gurli Lindén.

Opinion 20.5.2020

DEBATT: Ska Finland ha ett försvar eller avstå från det?

Utan finländskt stridsflyg förmår motståndarnas flygvapen penetrera vårt luftrum mer eller mindre fritt och också fälla förhållandevis billiga bomber obehindrat, skriver Stefan Forss.

Opinion 19.5.2020

Arbis måste stödjas och stärkas

Den fria bildningen i Vasa söker nya former via inkluderande tvåspråkig verksamhet, men förankringen brister bland nuvarande personal.

Opinion 15.5.2020

DEBATT: De äldres livskvalitet i coronatider

De äldres välbefinnande på äldreboenden är beroende av närståendes och personalens insatser. Men nu är närstående portförbjudna och personalen är fullt upptagen med att försöka förhindra smittspridning. Det finns ställen där demenssjuka boende låsts in på sina rum och bara får korta besök av personal som utför någon vårdåtgärd eller bär in mat, skriver docenten Anneli Sarvimäki i en debattartikel.

Opinion 12.5.2020

KOLUMN: Boktjuven och rövarhistorien

Opinion 8.5.2020

Historieprofessor: Förutsägbar historiepolitik i Ryssland

Att de finska fånglägren lyfts fram än en gång sammanhänger antagligen med 75-årsjubileet av Rysslands stora segerdag den 9 maj, nu inhiberat på grund av coronapandemin, skriver Henrik Meinander.

Opinion 8.5.2020

DEBATT: Förödmjukande och förolämpande

Som 70+ är jag mycket bedrövad, inte bara för att vi skall vara i " karantänliknande" förhållanden utan för det sätt på vilket vi omtalas och behandlas.

Opinion 5.5.2020

DEBATT: Hur mycket får vi äldre och handikappade kosta samhället?

Det är med en viss bävan i bröstet man tar del av den rikssvenska politiken gällande hanteringen av denna pandemi, som nu sprider sig som en okontrollerad löpeld över hela världen.

Opinion 30.4.2020

DEBATT: Krisen visar skillnaderna mellan nordiska länderna

Finland har i likhet med de övriga nordiska länderna en klar fördel i en krissituation som den vi upplever nu: Hållbara samhälleliga strukturer i kombination med ett exceptionellt starkt förtroende mellan stat och medborgare, skriver Kjell Skoglund, vd för Finsk-svenska handelskammaren.

Opinion 26.4.2020

BOKRECENSION: "Rättsstatsdialogen med Kina framstår som allt viktigare"

Skall vi stilla anpassa oss till Kinas växande inflytande eller hävda våra värderingar i umgänget? Det här funderas det på i liberaldemokratiska länder.

Opinion 24.4.2020

DEBATT: Ge skola och hem arbetsro under distansundervisningen

Jag vill vända mig till nyhetsbevakarna i Svenskösterbotten  Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd-Österbotten  och be er att ge både skolorna och hemmen arbetsro under rådande distansundervisning.

Från läsarna
Reino O. Rissanen, Haparanda-Torneå
Peter Östman, riksdagsledamot, KD
Jens Österberg Vasa
Sinikka Terenius-Heikkilä, Vasa
Maria Ohisalo, inrikesminister, ordf. De Gröna, Tuula Närvä, ordf. Vasanejdens Gröna och Finlands svenska Gröna
Gunn Wallin, Kungsbacka, Sverige
Mikaela Hermans, verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik
Henrik Meinander
Jan-Erik Ingvall, Helsingfors
Tommi Mäki, fullmäktigeledamot (Saml), Vasa
Sinikka Terenius-Heikkilä, specialistpsykolog, Vasa
Gunni Nordström, Kristinestad
Bengt Kummel, Nykarleby
Harry Blomberg, Kvevlax
Ragne Kommonen, Jakobstad
Håkan P-H Rönnqvist, Malax
Visa fler