Opinion

Mest läst senaste veckan

Opinion

Nyhetsbild

LEDARE En illaluktande väckarklocka

LEDARE Få se om hundratals kubikmeter avloppsvatten mitt i Vasa ger utslag i mer pengar för bättre rörsystem. Det finns möjligheter till det.

Nyhetsbild
1

Björn Nyberg: Landsbygd och stad hör ihop

LEDARE Fyra av fem finländare vill att staten håller hela Finland bebott. En reaktion på all predikan om urbanisering kanske, men att sätta stad mot landsbygd är inte sunt.

Nyhetsbild

LEDARE Förlorade jobb på gott och ont

LEDARE Upp- och nedgångar är vanliga i flyktingmottagningen. Och en nedgång är förstås bra. Men tyvärr beror den nu inte på fred på jorden, utan på politiska beslut.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Framtiden behöver pengar

LEDARE Det blir en tråkig statsbudget. Vi har inte råd att satsa, och behöver heller inte skära ner. Men vi kan bädda för en ljus framtid.

Nyhetsbild

Ledare: Vi vill ha mer än en filkopp

LEDARE Den konsumerande människan har blivit gammal. Konsumtion är inte per definition av ondo, men nog överskuldsatta äldre.

ANDRAS MENING Fel ställa glesbygd mot städer

ANDRAS MENING

Nyhetsbild

LEDARE Kampanj för pedofili på gång? Knappast

En pedagogikprofessor vid Jyväskylä universitet – en av dem som utformar utbildningen för finska lärare – hävdar att det pågår en kampanj för att legalisera pedofili, sex med barn.

ANDRAS MENING Modigt – eller bara bråkigt?

ANDRAS MENING

LEDARE Kråkan i trädet

Förra veckans VBL-reportage (25.7.) om Korsholmskråkan som undsattes av brandkåren, inte bara en utan två gånger, har väckt reaktioner.

LEDARKOMMENTAR Det man inte vill se ser man inte

Davidov sa bland annat att metoo-kampanjen främst var ett mediatrick och en känslostorm som inte ledde till något konkret.

Nyhetsbild

Viveca Dahl: Österbotten kan vara en inkörsport till hela Finland

LEDARE

Vem sätter ihop ett turistpaket med arbetsrubriken ”När norra Sveriges styrdes från Österbotten” och marknadsför det till både svenskar och finländare?

Nyhetsbild

Viveca Dahl: Ge oss den medicinska luftbron

LEDARKOMMENTAR Turism i all ära, trafik över Kvarken kan också handla om livsviktigare saker.

Nyhetsbild

LEDARE: Effektivitet och rättsskydd

LEDARE Åklagarna har bildat ett specialteam som tar hand om de enklare fallen. Tidtabellerna för de små brotten är i och för sig inte grundproblemet. Målet är indirekt att snabba på utredningen av de större fallen.

Nyhetsbild

LEDARE Borde det bakas kris-rågbröd?

Jordbrukare Sandberg i Esse och mången annan väntar fortsättningsvis på att fjolårets nationella krisstöd ska betalas ut. Vad är förklaringen till fördröjningen denna gång?

Nyhetsbild

Viveca Dahl: Målet är noll

LEDARE

På Suicide Zero Finlands hemsida lanseras en parallell beteckning för självmord: psykologiska olycksfall. Olycksfall måste förhindras.

Nyhetsbild

Arbetslösheten fortsätter minska

LEDARE Arbetslöshetsstatistiken som presenterades för några dagar sedan har ett positivt budskap. Fortfarande återstår en hel del att göra för att skapa balans på arbetsmarknaden.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Man kan alltid sortera rätt

LEDARE I takt med stigande temperaturer ökar miljömedvetenheten och viljan att göra någonting. Man kan börja under diskbänken.

Nyhetsbild
2

Björn Nyberg: Pengarna rullar in

LEDARE Vasaregionen får lugnt luta sig tillbaka i hängmattan. Högsommarens kvartalsrapporter visar på en stabil utveckling.

INSÄNDARE Att tåga för sina rättigheter

Pride-tåg med utformningen ”the more - the merrier” eller ”chockera och utmana - bättre än mesigt och vanligt” har ingen plats på Vasas gator.

Nyhetsbild
1

Björn Nyberg: Den löjliga, vita mannen

LEDARE Man ska inte förlöjliga andra. Det leder inte till någonting konstruktivt. Men påhopp på den vita, heterosexuella mannen är inte det värsta som finns.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Ord verkar ha liten betydelse

LEDARE Egentligen borde man inte bry sig om vad Donald Trump säger och twittrar. Orden har ju ändå ingen betydelse för verkligheten.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Val om vård måste väl vara bra?

LEDARE Vänner av demokrati borde jubla över det eventuellt förestående landskapsvalet. Men invändningarna är åtminstone än så länge för många.

Nyhetsbild

Ett globalt avtal om migration är fött

LEDARE Det är viktigt att veta att det finns något annat än murplaner och överfyllda båtar på Medelhavet. Något som rullar på i bakgrunden och som förhoppningsvis långsamt omöjliggör både murar och livsfarliga båtresor.

ANDRAS MENING I nöden prövas solidariteten

ANDRAS MENING

ANDRAS MENING Värmen är faktiskt ett problem

ANDRAS MENING

LEDARE Det brinner, det brinner!

Bränderna kommer garanterat att få betydelse i den svenska valrörelsen och kan tänkas ge de gröna en skjuts framåt. Om detsamma gäller socialdemokraterna beror på hur regeringen lyckas hantera brandepidemin.

Nyhetsbild

Är du redo när lampan slocknar?

LEDARE Medborgaren bör vara beredd när vattenkranen sinar, spisklockan slocknar, tvättmaskinen stannar, mobilen dör.

Nyhetsbild

Bybutikens svåra sits

Frågan är vilka möjligheter en bybutik har att överleva i en hård konkurrens. Det finns en viss tro på utökad service, men också det är en svårframkomlig väg i en tid då ett brett sortiment ska vara tillgängligt dygnet runt.

LEDARKOMMENTAR ""Putins pudel" gjorde en pudel

Det tragiska - eller komiska om man så vill - med USA:s president är att han byter riktning som en välsmörjd vindflöjel.

Nyhetsbild

Theresa May i hetluften

LEDARE En andra folkomröstning skulle sprida större klarhet över hur det ligger till med den brittiska brexitopinionen.

Nyhetsbild

Två alfahannar på tu man hand

LEDARE De två män som sitter på 90 procent av världens kärnvapen sitter ensamma i en och en halv timmes tid och ingen vet vad de verkligen säger.

Nyhetsbild

Vi säger ändå "välkomna!"

Det är tveklöst två oförutsägbara herrar som möts i Helsingfors i morgon, ändå måste vi sätta hopp till dialog framför konfrontation.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Dessutom har vi tur med vädret

En turnering där segern är bärgad innan den startar. Det kan man säga om U19-EM i fotboll, som sparkas i gång i Vasa på måndag.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Gratis import av kunskaper i språk

I år blir antalet helsingforsare med främmande modersmål fler än 100 000. De är många i Österbotten också, och ger samhället gratis språkkunskap.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Trump får det hett om öronen

Njut av den sköna värmen! Men önska gärna samtidigt att det ska vara kallt som i Sibirien i Sibirien.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Om problem som inte finns

Det lönar sig att ta reda på. Vasa stad har tagit reda på, och det visar sig att in- och utflyttare i Vasa tycker att tvåspråkigheten är en bra sak.

Nyhetsbild

Björn Nyberg: Vattengräns är också en gräns

Att ta bort öronmärkta EU-pengar för samarbete över Kvarken vore korkat, särskilt ur EU:s synvinkel.

Nyhetsbild
1

Finland ska bli barnvänligare

Vi måste på alla beslutsnivåer inse att satsningar på barn och ungdomar bör vara en framtidsstrategi med högsta prioritet. Tala om att uppfinna krutet på nytt…

Nyhetsbild
1

Ingen ska behöva dö ensam

Vi måste bli bättre på att ta till oss den godhet som finns bland våra medmänniskor.

Nyhetsbild

Vi talar om ett gram per dag

Ur en folkhälsoaspekt kunde målsättningen vara att de kommande generationerna beväringar skulle vara i minst lika bra skick som sina farföräldrar.

Nyhetsbild

Kluvet om att söka jobb

Den främsta orsaken till arbetslöshet är helt enkelt att det inte finns jobb.

Nyhetsbild

Ledare: Turismen har tillväxtpotential

Inom turismen kan det enkla vara det unika. Vi talar om en mix av stora och små alternativ som är årstids- och kundanpassade.

Nyhetsbild

Riksdagsvalet blir ett val om vårdreformen

Finland har ett av de mest ojämlika sjukvårdssystemen i hela EU. Alla får inte den vård de behöver på grund av höga kostnader, långa avstånd och långa vårdköer.

Nyhetsbild

Stormaktsmöte väcker oro i Europa

I dag är Europa ett märkligt rött skynke för president Trump som gång på gång visat vilja att skaka hand med Putin över huvudet på sina europeiska allierade och bundsförvanter.

Nyhetsbild

Niklas Nyberg: Ett nytt Stenhaga räddar oss inte

Om framtidens Vasabor vill ha ett livligt och pulserande centrum, hur mycket ska vi då satsa på utvecklingen och utbyggnaden av Stenhaga och Risö?

Insändare
Janne Smeds, Maxmo
Tapio Puolimatka, professor, Jyväskylä
Monika Pensar teol kand, sexolog
Torbjörn Eriksson, Holmön
Alice Stolpe, Vasa
Steven Frostdahl
Per-Henrik Lithén
Rainer Nyberg, psykolog, PM, PeD, professor emeritus, Vasa, Lennart Hardell, MD, PhD, docent, f d canceröverläkare, professor, Örebro
Camilla Fant, lärare och förälder
Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot, Joakim Strands arbetsrumsgranne i riksdagen
Niclas Sjöskog, Pedersöre, vice ordförande ÖSP
Gustav Skuthälla, Närpes
Anders Isaksson, Replot
Sonja Rosbäck , Korsnäs
Barbro Midbjer, Luleå, Sverige, Edla Lantto, Kiruna, Sverige, Tuula Sykkö, Kemi, Finland och Kerstin Tuomala, Simo, Finland
Kurt Nygård,  Koskö, Korsholm
Anders Nyberg, Karleby