Coronaviruset förekommer fortfarande i Österbotten och en del av de insjuknade behöver sjukhusvård, uppger Österbottens välfärdsområde i ett pressmeddelande på tisdagen. 

Speciellt äldre och personer med grundsjukdomar löper risk för att insjukna allvarligt. Nu rekommenderas ytterligare en boosterdos för 12 år fyllda med kraftigt nedsatt immunförsvar. I praktiken blir detta den femte vaccindosen mot covid-19.

Den femte dosen kan ges när det gått fyra till sex månader sedan den fjärde. Boosterdosen ges till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Enligt preliminära forskningsresultat får personer med svår immunbrist inte lika bra skydd av fyra doser som en frisk vuxen får av tre doser.

Tidigare undersökningar har visat att personer med svår immunbrist kan få bättre skydd tack vare boosterdoserna. 

Femte dosen ger bättre skydd hos personer med svår immunbrist

  • Organtransplatation
  • Stamcellstransplation
  • Svår eller mededlsvår medfödd immunbrist
  • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
  • Behandling av autoimmuna sjukdomar med immunsuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare.
  • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens.
  • Långt gången eller obehandlad HIV.
  • Anant svårt immunsuppressivt tillstånd enligt läkares bedömning.
 

Kommunerna har egna anvisningar för hur man bokar tid till den femte vaccindosen mot covid-19. Information om tidsbokningen finns här.

Välfärdsområdet meddelar att den som har haft covid-19 och fått fyra vaccindoser inte behöver ta den femte dosen. 

I nuläget ges fjärde dosen till alla 80 år fyllda, 70–79-åringar i riskgrupp, boende på vårdhem, personer som får hemvård, närståendevårdare samt 12 år fyllda med svår immunbrist.