Det har hittats sjukdomsalstrande mikrober i vattnet i Pörtom så därför uppmanas alla att tillsvidare koka sitt dricksvatten i minst fem minuter. Det handlar om Escherichia coli-bakterier och koliforma bakterier som upptäcktes i vattenprov som togs på tisdagen. Att den här typen av bakterier finns i vattnet tyder på att vattnet förorenats med avföring.

Kaj Smeds, som jourar på Pörtom vattenandelslag, säger att det finns en uv-lampa där råvattnet går in i distributionsnätet, som borde säkerställa att inte bakterier kommer in. Varför det ändå har skett vet han inte innan det har tagits fler prover.

Man kommer också att börja tillsätta klor i vattnet för att ta död på skadliga mikrober. Det kommer att lukta, men det går att tvätta sig som normalt med vattnet.

Uppmaningen att koka vattnet gäller tills ny information ges.